Nekategorizirano, Rad udruga

Prevencija seksualnog nasilja nad i među mladima

Okrugli stol je završni dio projekta „Sigurni od nasilja“
Okrugli stol je završni dio projekta „Sigurni od nasilja“

Dana 30. rujna 2016. godine u prostoru Volonterskog centra Osijek održan je okrugli stol „Prevencija seksualnog nasilja nad i među mladima“. Okrugli stol su organizirali Dječji dom SOS – Dječje selo Ladimirevci i Ženska soba – Centar za seksualna prava iz Zagreba, piše Volonterski centar Osijek.

Okrugli stol je organiziran s ciljem predstavljanja „Preporuka za provođenje preventivnih programa prevencije seksualnog nasilja u školama“. Preporuke su nastale kao rezultat provedbe 54 prevencijske radionice za 1089 djece i mladih te 25 predavanja za 300 osoba od strane profesora i profesorica s područja Požeško – slavonske i Bjelovarsko – bilogorske županije te stručnih suradnika i suradnica Dječjeg doma SOS – Dječjeg sela Ladimirevci, a u koordinaciji Ženske sobe – Centra za seksualna prava.

Na okruglom stolu su govorili/e Zoran Relić, ravnatelj Dječjeg doma SOS – Dječjeg sela Ladimirevci koji se osvrnuo na „Prevencijske programe o seksualnom nasilju u SOS dječjem selu Ladimirevci“ istaknuvši dobre primjere prakse. Anamaria Drožđan – Kranjčec je ispred Ženske sobe predstavila projekt „Sigurni od nasilja“, u okviru kojeg se i održava okrugli stol te same Preporuke kao rezultat projekta. Krešimir Makvić, zagovaratelj dječjih prava u Udruzi SOS Dječje selo Hrvatska predstavio je aktivnosti SOS Kinderdorf Internationala i udruge SOS Dječjeg sela Hrvatska.

Predstavnice partnerske organizacije na projektu iz Ekonomske i turističke škole Daruvar, ravnateljica Dinka Kavalir i pedagoginja Davorka Šorak govorile su više o prevencijskim programima i prevenciji seksualnog nasilja u odgojno – obrazovnim ustanovama, dok je Mirjana Bilopavlović, koordinatorica Centra za podršku i razvoj civilnog društva „Delfin“ iz Pakraca predstavila prevencijske programe i zalaganja za prevenciju seksualnog nasilja u lokalnim zajednicama. Istaknula je primjere dobre prakse senzibilizacije i osvještavanja koje organizacija civilnog društva „Delfin“ provodi na području Lipika, Pakraca i šire.

Gospodin Darko Laksar je ispred Ureda pravobraniteljice za djecu u Osijeku predstavio rad ureda pravobraniteljstva na području prevencije seksualnog nasilja nad i među mladima te važnost zalaganja za uvođenje prevencijskih programa u odgojno – obrazovne ustanove. Predstavnica Ivana Milas iz Nansen dijalog Centra u Osijeku je predstavila GOOD inicijativu i njihovo zalaganje za uvođenje Građanskog odgoja u školski kurikulum.

Na okruglom stolu su sudjelovali/e predstavnici/e državnih institucija i tijela, odgojno – obrazovnih ustanova, organizacija civilnog društva te zainteresirani građani i građanke.

Okrugli stol je završni dio projekta „Sigurni od nasilja“ koji financijski podržava Ministarstvo socijalne politike i mladih Republike Hrvatske. Projekt vodi Ženska soba – Centar za seksualna prava u partnersku s Dječjim domom SOS – Dječje selo Ladimirevci i Ekonomskom i turističkom školom Daruvar. Suradnici na projektu su Centar za podršku i razvoj civilnog društva „Delfin“.