Nekategorizirano, Rad udruga

Osmislili nove socijalne usluge za ranjive društvene skupine

Radionica u Novoj Gradišci, „Upravljanje volonterskim radom“
Radionica u Novoj Gradišci, „Upravljanje volonterskim radom“

U udruženju “Djeca prva” izuzetno su zadovoljni ostvarenim ciljevima koje su ostvarili projektom “Osnažimo se za podršku djeci, mladima i obiteljima u riziku”. Deset edukativnih radionica uključilo je 61 korisnika, unaprijeđena su njihova znanja i vještine u vođenju i upravljanju organizacijom, o standardima kvalitete socijalnih usluga, o uprvljanju volonterskim radom, u pristupu usmjerenom na snage djeteta i obitelji te u suradnji i umređavanju u pružanju socijalnih usluga.

Tijekom projekta je deset organizacija civilnoga društva s područja Brodsko-posavske županije započelo proces usklađivanja sa standardima kvalitete u pružanju socijalnih usluga, razvijeno je deset novih volonterskih programa kojima upravljaju OCD-ovi, osmišljene su i razrađene dvije nove socijalne usluge za ranjive društvene skupine s područja Brodsko-posavske županije, izrađena dva pisana protokola o suradnji OCD-a i ustanove socijalne skrbi te inicirana Koordinacija za prevenciju problema u ponašanju djece i mladih u Novoj Gradišci.

Aktivnosti se nastavljaju

– Neke aktivnosti potaknute ovim projektom nastavit će se razvijati i nakon završetka projekta, bez potrebe daljnje financijske podrške. Izrađeni pisani protokoli doprinijet će boljem planiranju budućih socijalnih usluga te boljoj identifikaciji korisnika što povećava mogućnosti dobivanja financijske podrške na budućim natječajima za organizacije civilnoga društva – tvrdi Sonja Vukadinović, koordinatorica programa udruženja.

Jedan od rezultata projekta su osmišljene nove socijalne usluge za ranjive društvene skupine.

Partcipiranje lokalne samouprave

– To su socijalna usluga savjetovanja i pomaganja udomiteljskim obiteljima koje skrbe za djecu s teškoćama u razvoju (Poliklinika „Zlatni cekin“) te socijalna usluga individualnog savjetovanja za mlade s problemima u ponašanju (Udruga „Prevencija“). Obzirom da su razvoj udomiteljstva te pružanje podrške djeci i mladima s PUP-om i njihovim obiteljima navedeni kao strateški ciljevi u socijalnom planu Brodsko-posavske županije za razdoblje 2015-2020. godine, uvjereni smo da će lokalna samouprava u budućnosti participirati u njihovom financiranju – nada se Vukadinović te ističe kako je u Novoj Gradišci inicirana zajednička Koordinacija predstavnika OCD-a i ustanova s ciljem prevencije problema u ponašanju djece i mladih čime je uspostavljen model intersektorske suradnje.

Tijekom provedbe projekta djelatnici korisničke organizacije stekli su vrijedna znanja i vještine upravljanja projektima financiranim iz Europskog socijalnog fonda koja će koristiti u pripremi i provedbi budućih projekata financiranih iz istog izvora.

Partnerski odnosi 

– Projektom su povećani provedbeni kapaciteti korisničke i partnerskih organizacija. Kroz provođenje projektnih aktivnosti na području Brodsko-posavske županije djelatnici korisničke organizacije stekli su iskustvo rada u lokalnim zajednicama na čijem području do sada nisu provodili projekte, te su bili suočeni s izazovom prilagodbe planiranih aktivnosti potrebama lokalnih organizacija civilnoga društva i njihovih predstavnika, na što su uspjeli uspješno odgovoriti. Također je ostvaren kvalitetan uzajamni partnerski odnos između korisničke i partnerskih organizacija što je također bio svojevrstan izazov obzirom da je riječ o organizacijama koje do sada još nisu provodile zajedničke partnerske projekte. Vještina uspostavljanja, razvijanja i održavanja partnerskih odnosa u provedbi projekta, te organizacijske i komunikacijske vještine stečene kroz provedbu ovog projekta djelatnici korisničke organizacije i partnerskih organizacija koristiti će i u budućim projektima. Kroz partnerstvo, zajedničke sastanke, radionice i zajednički rad povećani su kapaciteti svih sudionika projekta u timskom radu, te u planiranju i izvršavanju zadataka. Sve su to temelji za buduće suradnje i partnerstva – zaključila je Vukadinović.

Vrijednost projekta je 357.792 kuna, a financiran je u sklopu Europskog socijalnog fonda.

Maja Celing Celić