Inicijative, Nekategorizirano

Osnovan Hrvatski savez udruga za mentalno zdravlje

mentalno_crU Karlovcu je osnovan Hrvatski savez udruga za mentalno zdravlje jer, kako je istaknuto na Osnivačkoj skupštini, zaštita mentalnog zdravlja u Hrvatskoj nije na dovoljno visokoj razini i treba poboljšati položaj osoba sa psihičkim smetnjama, zaštitu njihovih prava i kvalitetu njihova života, prenosi In portal.

Hrvatski savez udruga za mentalno zdravlje osnovalo je 13 udruga iz Vukovara, Slavonskoga Broda, Karlovca, Zagreba, Rijeke, Ogulina, Splita i Dubrovnika. Na Osnivačkoj skupštini prihvaćen je Statut i sastavljeni su timovi za izradu strateškoga i operativnog plana djelovanja.

Pritom će, kako je rečeno, naglasak biti na ubrzavanju deinstitucionalizacije, zatvaranju specijaliziranih ustanova u kojima je još smješteno više od šest tisuća osoba s psihičkim smetnjama. Proces deinstitucionalizacije je prespor, još nema dovoljno smještajnih kapaciteta, stanova i kuća, za kvalitetan smještaj osoba s psihičkim smetnjama, rečeno je.

Predsjednica slavonskobrodske Udruge za unaprjeđenje mentalnog zdravlja “Vrapčići”, psihijatrica Dubravka Ergović-Novotny rekla je da su ljudi sa psihičkim poremećajima stigmatizirani u cijelom svijetu.

– Svijet se, čini mi se, mijenja na gore…. Čini mi se da je gore imati psihičke smetnje nego išta drugo – biti siromašan, star, bolovati od kakve tjelesne bolesti i slično – rekla je Ergović-Novotny i dodala kako udruge poput ‘Vrapčića’ u Slavonskome Brodu “uspijevaju utjecati na bolje javne politike” te da su udruge koje rade na rehabilitaciji osoba sa psihičkim poremećajima shvatile da će njihov rad imati bolji učinak ako budu djelovale udruženo, a ne samo u svojoj sredini.

– Samo ako postanemo jedna snaga, moći ćemo poboljšati kvalitetu života svojeg članstva i korisnika. Primjerice, sada provodimo pilot-projekt Ministarstva zdravstva ‘Psihijatrija u zajednici’ kroz koji se u tri grada – Zagrebu, Karlovcu i Slavonskome Brodu osnivaju timovi za mentalno zdravlje – istaknula je Ergović-Novotny.

Liječnik Psihijatrijskog odjela karlovačke Opće bolnice i član tima za mentalno zdravlje Igor Salopek rekao je kako je “smisao projekta ‘Psihijatrija u zajednici’ da se ne čeka samo da pacijenti i članovi njihovih obitelji dođu u ambulante i na odjele, nego da, u slučajevima kada se procijeni da je tako bolje, liječnici odlaze k njima”. Dodao je da su prošli mnoge edukacije, posebno s kolegama psihijatrima iz Nizozemske.

– Prvi je to put da je psihijatrijska struka iz sustava javnog zdravstva otišla kući k pacijentu, obavila pregled, porazgovarala s obitelji i napravila potrebne intervencije. Ali, uz rad javnog zdravstva, u daljnjoj rehabilitaciji i oporavku tih pacijenata puno mogu pridonijeti udruge. Pacijenti javnog zdravstva u sredinama koje imaju kvalitetne udruge, znamo iz iskustva, brže se i bolje oporavljaju. Nije tu riječ o nekoj alternativi, nego o radu komplementarnom radu bolnica – istaknuo je Salopek i ocijenio da će udruge koje se time bave udružene u savez moći više učiniti za pacijente.