Aktualno, Nekategorizirano

Platforma 112 poziva na okrugli stol “Zajednica za sve ili samo za odabrane”

osobe-s-invaliditetomNeposredni povod za održavanje ove tribine je predstavljanje komparativne analize Korištenje EU fondova za osiguranje neovisnog življenja organizacije European Network for Independent Living (ENIL). Analiza obuhvaća i situaciju u pogledu ostvarivanja prava na život u zajednici te procesa deinstitucionalizacije u RH, a 08. ožujka predstavljeno je u Europskom parlamentu u Bruxellesu. Izvješće će predstaviti gđa Ines Bulić Cojocariu, direktorica ENIL-a.

Trenutnu situaciju u RH u pogledu implementacije UN Konvencije o pravima osoba s invaliditetom, a posebice članka 19. – neovisno življenje i uključenost i zajednicu predstavit će Anka Slonjšak, pravobraniteljica za osobe s invaliditetom. Pravobraniteljica Slonjšak će ovom prilikom ponovo prezentirati i glavne nalaze Istraživanja prava osoba s invaliditetom smještenih u obiteljskim domovima i udomiteljskim obiteljima.

Trenutnu situaciju u RH u pogledu provedbe procesa deinstitucionalizacije predstavit će gđa. Zvjezdana Bogdanović, voditeljica Službe za razvoj socijalnih usluga, udomiteljstvo i humanitarnu pomoć u Ministarstvu za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku. Gđa. Bogdanović osvrnut će se na dosadašnja iskustva u provedbi procesa deinstitucionalizacije te će naznačiti smjer i glavne aktivnosti koje u provedbi procesa deinstitucionalizacije planira Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

Okruglim stolom prije svega želimo osnažiti raspravu o procesu deinstitucionalizacije i implementaciji UN Konvencije o pravima osoba s invaliditetom između širokog kruga dionika koji su zainteresirani za ovu tematiku uključujući predstavnike vlasti, akademske zajednice te organizacija civilnog društva.

Tribina po nazivom “Zajednica za sve ili samo za odabrane” u organizaciji Platforme 112 održat će se 16. ožujka 2018., 13:00 – 15:00, u Hrvatskom saboru, dvorana I. Mažuranić.

Program
1300 – 1305 Pozdrav
Bojan Glavašević, Saborski odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina
Damjan Janjušević, Platforma 112
1305 – 1315 Prezentacija komparativne analize Korištenje EU fondova za osiguranje neovisnog življenja organizacije
Ines Bulić Cojocariu, European Network on Independent Living, deputy director
1315 – 1325 Prezentacija Pravo na neovisno življenje i uključenost u zajednicu uz osvrt na glavne nalaze iz Istraživanja prava osoba s invaliditetom smještenih u obiteljskim domovima i udomiteljskim obiteljima.
Anka Slonjšak, pravobraniteljica za osobe s invaliditetom
1325-1335 Prezentacija proces deinstitucionalizacije u RH, dokle smo stigli i kako ćemo dalje?
Zvjezdana Bogdanović, voditeljica Službe za razvoj socijalnih usluga, udomiteljstvo i humanitarnu pomoć u Ministarstvu za demografiju, obitelj, mlade i soc. politiku

1335-1500 Rasprava