Nekategorizirano, Stajališta

Pravobraniteljica Slonjšak upozorava na kršenje prava osoba s duševnim smetnjama

Na fotografiji Anka Slonjšak. foto HINA/ Lana SLIVAR DOMINIĆ
Na fotografiji Anka Slonjšak. foto HINA/ Lana SLIVAR DOMINIĆ

U povodu Dana prava osoba s duševnim smetnjama, koji se obilježava 6. lipnja, pravobraniteljica za osobe s invaliditetom Anka Slonjšak upozorava na kršenja prava osoba s duševnim smetnjama do kojih dolazi je Hrvatska nije razvila psihijatriju u zajednici ni izvaninstitucionalne usluge podrške za te osobe, pa se one smještavaju u institucije ili u udomiteljske obitelji i obiteljske domove.

“Rezultati istraživanja objavljeni u publikaciji o poštivanju ljudskih prava osoba s duševnim smetnjama smještenih u udomiteljskim obiteljima i obiteljskim domovima ukazali su na zabrinjavajuće kršenje njihovih prava na zdravlje, pristup informacijama, slobodu kretanja, poštivanje dostojanstva, osobne autonomije, privatnosti, neovisno življenje i uključenost u zajednicu”, ističe Slonjšak.

Uključenost u zajednicu podrazumijeva mogućnost osobe s invaliditetom da izabere mjesto boravka, da izabere gdje, s kim i kako će živjeti, da nije obvezna živjeti bilo kojim nametnutim načinom života; da ima pristup uslugama od strane službi potpore za život u vlastitom domu i za uključenost u zajednicu, te za sprečavanje izolacije ili segregacije od zajednice.

S obzirom da Hrvatska nije razvila psihijatriju u zajednici i izvaninstitucionalne usluge podrške za osobe s duševnim smetnjama, skrb o njima povjerava se, ističe pravobraniteljica, nestručnim osobama – udomiteljima i vlasnicima obiteljskih domova.

“Taj oblik skrbi smatra se životom u zajednici koji želimo poticati, ali umjesto obiteljske atmosfere obilježava ga odnos nadmoći ‘gazde’ nad korisnikom, isključenost, segregacija, nedostatak mogućnosti za učenje, rad, slobodne aktivnosti, nedostatak psihosocijalne podrške i stručnog rada, i konačno nedostatak kvalitetnog stručnog nadzora”, navodi se u priopćenju.

Pravobraniteljica za osobe s invaliditetom stoga ističe kako u planiranju cjelokupne politike, čiji je cilj postizanje ravnopravnosti naših sugrađana s duševnim smetnjama u društvu, pažnju treba usmjeriti prvenstveno na razvoj podrške njihovom neovisnom življenju u zajednici te razvoju psihijatrije u zajednici, uz jačanje nadzora i kontrolnih mehanizama zaštite njihovih prava.