Hrvatska, Nekategorizirano

Pravobraniteljica Anka Slonjšak traži dvoje zamjenika

Anka Slošnja, foto HINA/ Lana SLIVAR DOMINIĆ/ lsd
Anka Slošnja, foto HINA/ Lana SLIVAR DOMINIĆ/ lsd

Pravobraniteljica za osobe s invaliditetom Anka Slonjšak, koja je u listopadu ponovno imenovana na tu dužnost, raspisala je javni poziv za imenovanje dvoje svojih zamjenika na mandat od osam godina.

Kandidati koji se žele prijaviti na poziv trebaju biti hrvatski državljani, imati završen fakultet društvenog smjera, najmanje pet godina radnog iskustva te ne smiju biti članovi političkih stranaka.

Na zamjeničko mjesto ne može računati osoba pravomoćno osuđena na kaznu zatvora od najmanje dvije godine za kaznena djela protiv života i tijela, čovječnosti i morala, javnog ili privatnog vlasništva, javne uprave i javnog interesa ili zbog pronevjere u javnom sektoru, osim ako je nastupila rehabilitacija prema posebnom zakonu.

Jedan od dvoje zamjenika morat će biti pravnik po struci. Zakon, naime, propisuje da završen studij prava mora imati ili pravobraniteljica ili jedan od njenih zamjenika. Kako je Slonjšak ekonomistica, jedan će zamjenik morati biti pravnik.

Zakon je propisao i da će pri imenovanju zamjenika prednost imati osoba s invaliditetom, pod uvjetom da ispunjava sve tražene uvjete.

Pravobraniteljica sama predlaže svoje zamjenike, a imenuje ih i razrješava Hrvatski sabor na mandat od osam godina s tim da mogu biti ponovno imenovani.
Prijave, uz koje se obvezno prilaže životopis i dokazi o ispunjavanu uvjeta iz javnog poziva, objavljenog na stranicama Ureda pravobraniteljice i u Narodnim novinama, podnose se do 19. studenog.

Sredinom listopada istekli su mandati zamjenicima pravobraniteljice Miri Pekeč Knežević i Borisu Jakovu Geričiću koji su Ured vodili od konca svibnja, kada je istekao prvi mandat pravobraniteljice Slonjšak, do njenog ponovnog imenovanja.

Slonjšakovu je Sabor 17. listopada jednoglasno imenovao na još jedan osmogodišnji mandat.