Hrvatska, Nekategorizirano

Hrvatski savez slijepih obilježio 70. obljetnicu osnivanja

Na fotografiji Andreja Veljača (L), Ivica Robić (2D) i Vojin Perić (D). foto HINA /Zvonimir KUHTIĆ/ zk
Na fotografiji Andreja Veljača (L), Ivica Robić (2D) i Vojin Perić (D). foto HINA /Zvonimir KUHTIĆ/ zk

Hrvatski savez slijepih obilježio je u utorak u kazalištu Vidra 70. obljetnicu osnivanja, a na svečanosti je upozoreno da je danas broj zaposlenih slijepih osoba pao ispod 200 i dalje pada, ali i da financiranje Saveza koje najvećim dijelom ide preko projekata – nije trajno rješenje te dovodi do neizvjesnosti.

Izvršna direktorica Hrvatskog saveza slijepih Karmen Nenadić podsjetila je da je zakon o zapošljavanju slijepih osoba koji je donesen 1979. propisivao obavezu zapošljavanja slijepih na radnim mjestima za koja se utvrdi da su za njih prikladna.

Navela je da je 1985. radilo 879 slijepih, 1996. zaposlene su 502 slijepe osobe, 1998. njih 420, a 2001. godine 362 osobe. Danas taj broj, upozorila je, pada ispod 200 i radi sve manje slijepih.

Nenadić je istaknula da su demokratske promjene donijele promjene i na njihovom području – osnovane su nove udruge, kako članice saveza tako i usko specijalizirane, a dolazi i do promjena u financiranju te ono kreće preko projekata.

“Promjene su pogodile i sam Savez koji sve teže osigurava sredstva za svoj rad. Savez se najvećim djelom financira iz državnog proračuna, odnosno igara na sreću, djelomično od gospodarske djelatnosti, a jedan dio i iz donacija i sponzorstava. Najveći broj financiranja ide preko projekata, što nije trajno rješenje te dovodi do velike neizvjesnosti”, upozorila je.

Navevši da je dosad Savez proveo više od 100 projekata, Nenadić je istaknula da je glavna pomoć od njegovog djelovanja zagovaranje, davanje podrške kroz izradu prilagođenih udžbenika i ostalih didaktičkih materijala, podrška u integraciji učenika u redovne škole, stipendiranje učenika i studenata te podršku zapošljavanju kroz stjecanje novih vještina korištenjem novih tehnologija.

Savez danas broji 6000 članova koji su učlanjeni u 27 temeljnih udruga, a predsjednik Hrvatskog saveza slijepih Vojin Perić kazao je da su upravo te udruge koje Savez okuplja žarište njihovog uspjeha i rada gdje se odvijaju sve aktivnosti, a članovi kao pojedinci dobivaju ono što im je potrebno da bi im život bio bolji, lakši, ugodniji, iako u ovoj konstelaciji, naglasio je, život slijepe osobe u Hrvatskoj nikako nije ugodan.

Savez je zajedno s Uredom pravobraniteljice učinio mnoge promjene koje na oko možda nisu vidljive, ali vjerujem da će dugoročno pokazati da zajedno možemo učiniti život osobama s oštećenjem vida lakšim, boljim i kvalitetnijim”, ustvrdila je pravobraniteljica za osobe s invaliditetom Anka Slonjšak.

Kazala je da će u svom ponovnom osmogodišnjem mandatu učiniti sve da se izmijeni zakon o socijalnoj skrbi te da se doplatak za pomoć i njegu opsoba s invaliditetom poveća, odnosno “da se donesu zakoni na temelju kojih će ta naknada konačno podmiriti troškove života i putem koje će se postići veća jednakost osoba s invaliditetom s ostalim građanima”.

Predsjednik SDP-a Davor Bernardić najavio je da će SDP, ako ne podržati, onda predložiti povećanje doplatka za pomoć i njegu. “To je nešto što je naša obveza i odgovornost”, rekao je novoizabrani predsjednik SDP-a, dodavši da je potrebno otvoriti još brojna pitanja.

U sklopu obilježavanja 70. obljetnice Saveza, dodijeljena je nagrada za životno djelo Ivici Robiću, upravitelju Hrvatske zaklade za školovanje slijepih Marko Brkić. (Hina)