EHO, Nekategorizirano

Pokrenut CulturEU – interaktivni vodič financiranja za kulturne i kreativne sektore

Europska komisija objavila je 30. studenog novi interaktivni vodič u kojem su prikazane sve mogućnosti financiranja dostupne na razini EU-a za kulturne i kreativne sektore.

Interaktivni vodič CulturEU na jednom mjestu pruža informacije o ukupno 75 mogućnosti financiranja iz 21 programa EU-a, od programa Kreativna Europa i Obzor Europa do strukturnih fondova i fonda InvestEU. U tom interaktivnom alatu svi europski dionici kulturnih i kreativnih sektora bit će u samo nekoliko „klikova“ usmjereni na najprikladniju financijsku potporu EU-a koja im je dostupna.

Vodič je izrađen s ciljem pomoći u snalaženju u brojnim financijskim alatima EU-a, razumijevanju mogućnosti koje im stoje na raspolaganju i u konačnici, lakšem pristupu tim sredstvima. Zainteresirani mogu prilagoditi pretragu mogućnosti financiranja na temelju svojih potreba, pojedinog sektora ili vrste organizacije koju predstavljaju. Predstavljanje tih mogućnosti dopunjeno je inspirativnim iskustvima i primjerima najbolje prakse. CulturEU će se redovito ažurirati najnovijim informacijama o predstojećim pozivima na podnošenje prijedloga projekata te će početkom 2022. biti dostupan na svim jezicima EU-a.

Dosadašnje mjere za potporu kulturnim i kreativnim sektorima uključuju:
-povećanje iznosa financijske potpore kulturnim, kreativnim i uključivim projektima s gotovo 2,5 milijardi eura iz programa Kreativna Europa i oko 2 milijarde eura iz programa Obzor Europa za razdoblje od 2021. do 2027.;
-izdvajanje sredstava iz Mehanizma za oporavak i otpornost;
-odobravanje nacionalne potpore na temelju privremenog okvira za mjere državne potpore u ukupnom iznosu većem od 420 milijuna eura;
-objavljivanje smjernica EU-a o sigurnom ponovnom otvaranju i oporavku sektora
-te pokretanje posebne platforme Creatives Unite (https://creativesunite.eu/) za umjetnike, izvođače i druge djelatnike u kulturnim i kreativnim sektorima radi razmjene informacija, inicijativa i ideja (ta platforma trenutno ima više od 43 000 korisnika).

Više informacija o vodiču dostupno je na poveznici: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_21_6292

Izvor: https://min-kulture.gov.hr/