EHO, Nekategorizirano

Prva rezoluciju o pravima interspolnih osoba

prava_cr– Dominantno medicinsko stajalište je da tijela interspolne djece moramo prilagoditi bilo muškoj, bilo ženskoj paradigmi, često putem kirurškhih i/ili hormonalnih intervencija; da se to mora učiniti što je ranije moguće; i da se zatim djecu treba odgajati u rodu koji je dodijeljen njihovom tijelu – stoji u rezoluciji.

– Parlamentarna skupština Vijeća Europe smatra da takav pristup predstavlja ozbiljno narušavanje fizičkog integriteta, u brojnim slučajevima kod vrlo male djece koja nisu u mogućnosti dati svoj pristanak i čiji rodni identitet još nije poznat. Takva praksa se provodi unatoč činjenici da nema dokaza o dugoročnom uspjehu takvih tretmana, prenosi Vox Feminae.

Rezolucija jasno definira što bi vlade trebale poduzeti kako bi zaštitile prava interspolnih osoba:

– zabraniti medicinski nepotrebne, normalizirajuće operacije djece, kao i druge oblike intervencije na djeci koja nisu u mogućnosti dati svoj pristanak,

– osigurati da, osim u slučajevima kada je život djeteta u opasnosti, bilo kakav tretman usmjeren izmjeni spolnih karakteristika djeteta bude odgođen do trenutka kada dijete može sudjelovati u odlučivanju u vlastitom tijelu,

– pružiti svim interspolnim osobama odgovarajuću podršku od strane specijaliziranog, multidisciplinarnog tima koji primjenjuje holistički pristup,

– osigurati pristup zdravstvenoj skrbi interspolnim osobama tijekom cijelog života,

– osigurati pristup pacijenata vlastitoj anamnezi,

– pružiti obuhvatnu edukaciju o ovoj temi svom medicinskom, psihološkom i drugom osoblju te jasno iskomunicirati da su interspolna tijela rezultat prirodne varijacije u spolnom razvoju i, posljedično, nije ih nužno modificirati.

Rezolucija također naglašava važnost podizanja svijesti, koja je nužna kako bi interspolne osobe bile u potpunosti prihvaćene u društvu bez stigmatizacije i diskriminacije.