EHO, Nekategorizirano

Što prije ratificirati Istanbulsku konvenciju

konvencija_crPremijer Andrej Plenković primio je krajem ožujka pismo Povjerenika za ljudska prava Vijeća Europe Nilsa Muiznieksa koji ga potiče da učini sve u svojim mogućnostima kako bi Hrvatska čim prije ratificirala Istanbulsku konvenciju.

Podvlači pritom i važnost eliminiranja pogrešnih predodžbi o Konvenciji u javnom diskursu u Hrvatskoj, a osobito po pitanju pojma ‘rod’, prenosi Vox  Feminae.

– Neki protivnici Konvencije priznaju da je nasilje prema ženama problem, no žele spriječiti vlade u propitivanju tradicionalnih rodnih uloga i stereotipa, zbog kulturnog uvjerenja da muškarci i žene trebaju  igrati drugačiju ulogu u javnom životu i unutar obitelji. Ovaj pristup ograničava žene na stereotipnu ulogu majki, rađanje i ostanak u okviru doma radi podizanja djece.

Kritičari idu čak toliko daleko da govore kako Istanbulsku konvenciju ne bi trebalo ratificirati zato što bi ugrozila društva utemeljena na tradicionalnim obiteljima. Ovo je pogrešna tvrdnja: sve mjere koje osigurava Istanbulska konvencija osnažuju temelje obitelji te sprečavaju i bore se protiv nasilja, koje je jedan od glavnih uzroka razaranju obitelji.

U odgovori povjereniku za ljudska prava Vijeća Europe, premijer je poručio kako bi nacrt zakona o ratifikaciji Istanbulske konvencije o borbi protiv nasilja nad ženama trebao biti upućen u formalnu proceduru za usvajanje u posljednjem kvartalu ove godine.

– Središnje koordinirajuće tijelo za zaštitu od nasilja u obitelji – Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, pokrenulo je proces ratifikacije Istanbulske konvencije. Osnovana je radna skupina za izradu prijedloga zakona o ratifikaciji Konvencije i po Planu normativnih aktivnosti Ministarstva, nacrt zakona trebao bi biti poslan u formalnu proceduru za usvajanje u posljednjem kvartalu 2017., stoji u Plenkovićevu pismu.

Plenković je naglasio da hrvatski Ustav priznaje rodnu ravnopravnost kao jednu od najvećih vrijednosti te istaknuo da je borba protiv obiteljskog nasilja jedan od prioriteta njegove vlade. Naglašava da su odredbe Istanbulske konvencije uzete u obzir prilikom pripreme nove Nacionalne strategije za zaštitu od obiteljskog nasilja za razdoblje od 2017. do 2022., koja definira mjere na području prevencije, zakonskog okvira i potpore žrtvama nasilja.

Zabrinjava ipak činjenica da su u radnu grupu za izradu nacrta prijedloga Zakona o potvrđivanju Istanbulske konvencije ušli su odlukom ministrice Nade Murganić, među ostalim, aktivistica za ženska prava Sanja Sarnavka i Neva Tolle iz Autonomne ženske kuće Zagreb, ali i protivnici ratfikacije – Ivan Munjin iz udruge U ime obitelji i Ivan Prskalo iz Građanske inicijative Ordo Iuris Hrvatska.