Nekategorizirano, Rad udruga

Suradnja između OCD-a je najčešće stihijska

Istraživanje je dio IPA 2012 projekta “Povjerenje u lokalne filantropiju”
Istraživanje je dio IPA 2012 projekta “Povjerenje u lokalne filantropiju”

Priopćenje o zadnjem kvartalu istraživanja Zaklade slagalice prenosimo u cjelosti:

Zadnje kvartalno istraživanje Zaklade Slagalica o kulturi davanja na području Slavonije i Baranje koje je obuhvatilo period srpanj-kolovoz-rujan 2016. je potvrdilo podatke iz prošlih kvartala. Naime, suradnja između različitih dionika na lokalnoj razini postoji, organizacije civilnog društva (OCD) prepoznaju lokalne potrebe i svoje akcije usmjeravanju ka njihovom zadovoljenju, OCD-ima najčešće i u najvišem omjeru pomažu lokalne tvrtke. No, ta suradnja je najčešće stihijska/po potrebi, pri čemu bi bilo važno promišljati o oblicima strateške suradnje između različitih dionika u cilju zadovoljavanja onih potreba koje su u lokalnoj zajednici uočene kao važne a koje bi zajednicama omogućile daljnji razvoj.

U četvrtom vartalu odazvalo se 71 OCD i to najviše iz Osječko-baranjske (28) i Vukovarsko-srijemske županije (19), a manje iz Brodsko-posavske (13), Virovitičko-podravske (8) i Požeško-slavonske županije (8). Najveći dio OCD-a koji su sudjelovali u istraživanju su iz mjesta s najviše od 10.000 do 50.000 stanovnika (39,4%), a manje do 10.000 (28,2%) i iznad 50.000 stanovnika (32,4%).
Imajući u vidu da na jednu do dvije organizacije koje prime donaciju po kvartalu, dolazi jedna koja nije primila donaciju u protekla tri mjeseca, možemo reći da suradnja između različitih sektora na lokalnoj razini postoji ali da je ona ograničena, što odražava ograničenost lokalnih resursa, kapaciteta OCD-a ali i interesa donatora, posebice tvrtki koje u aktivnostima OCD-a još uvijek ne prepoznaju svoje partnere za društveno korisno djelovanje na rast zajednice.

Naime, usporedbom podataka iz sva četiri kvartala vidljivo je da donatori najčešće podupiru OCD-e u predbožićno vrijeme te da taj trend opada kako dolazi proljeće i da se ponovno povećava dolaskom jeseni. Imajući u vidu strukturu organizacija na lokalnoj razini, gdje prije svega govorimo o malim udrugama koje su humanitarnog, kulturnog ili sportskog tipa te o ustanovama koje se bave specifičnim ciljanim skupinama (djecom, starijima i slično), onda je jasnije zašto su najčešće aktivnosti koje su podržane na lokalnoj razini one koje se odnose na djecu i mlade (40,5%) i na socijalno ugrožene građane (31%) te za humanitarne svrhe (33,3%). Tek iza ovih slijede aktivnosti koje se odnose na zdravi život i sport (26,2%) i kulturu (14,3%), okoliš (11,9%), obrazovanje (7,1%), ljudska prava (4,8%) i zdravstvena zaštita (2,4%).

U odnosu na vrste donacija, najveći postotak donacija je u novcu (65%), premda ne zaostaje ni davanje u materijalu (32,4%) i volonterskom radu (52,9%), te na druge načine (41,2%).

U odnosu na visinu dobivenih sredstava, najčešći iznosi su oni u kategoriji „više od 1.000 kn“ (58,8%), a manje od 501 do 1.000 (25,8%) i od 51 do 500 (6,5%). Najmanje donacija je u kategoriji do 50 kn (3,2%).
Tvrtke su i dalje najizraženiji donatori OCD-ima na lokalnoj razini i to posebice u ovom kvartalu (76,9%), premda su stalan izvor donacija za civilni sektor tijekom cijele godine. Stalni podupiratelji akcija OCD-a na lokalnoj razini su i pojedinci u zajednici (46,2%) te lokalna samouprava (19,2%). Za aktivnosti lokalnih OCD-ova najmanje izdvaja regionalna samouprava (3,8%), a OCD-i imaju i druge donatore osim navedenih (7,7%). U ovoj skupini su najčešće zaklade, strani donatori, vjerske zajednice i druge udruge. Ovaj kvartal bilježi najveći pad u podrške od strane lokalne samouprave za preko 50% što se može povezati s ljetnom periodom kada najčešće nema natječaja za donacija na razini gradova i/ili općina.

Organizacije civilnog društva imaju praksu redovitog izvještavanja donatora o načinu kako su donirana sredstva potrošena (67,6%). Manjina izvještava donatora na njegov zahtjev (13,5%) ili ga ne obavještava uopće (2,7%) zato što to donator ne traži ili zato što OCD nema takvu praksu.
Zadnja dva pitanja su se odnosila na iskustvo s donacijama i jesu li OCD-i i sami donatori, odnosnu pomažu li drugim OCD-ima na lokalnoj razini i na koji način. OCD-i imaju uglavnom pozitivna iskustva s traženjem donacija (54,5%), no relativno značajan je i postotak onih čija iskustva su uglavnom negativna (33,1%). Izrazito pozitivna iskustva ima samo 5,1% OCD a izrazito negativna 0,7%. OCD-i rado doniraju i sami, i nastavili bi s tom praksom. Najčešće doniraju svoje vrijeme, vještine i znanje (93,6%) ali ne rijetko i novčana sredstva (28,6%). Samo manjina nije o tome razmišljala (3,7%) ili ne bi donirala (0,6%) (grafikon 6).

Regionalno istraživanje o kulturi davanja u Slavoniji i Baranji dio je IPA 2012 projekta “Povjerenje u lokalne filantropiju” koje provodi Zaklada Slagalica s partnerskim udrugama P.G.D.I. iz Belog Manastira i ODRAZ iz Zagreba, podrškom Europske unije i Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.
Rezultati ovoga istraživanja će se moći iskoristiti u cilju procjene lokalnih filantropskih potencijala za razvoj zajednica, ali i kao kontrolni podaci za Nacionalno istraživanje o filantropiji u Republici Hrvatskoj koje će dati uvid u praksama davanja individualnih i korporativnih donatora na razini cijele Hrvatske.

Grafikone možete potražiti OVDJE.