Nekategorizirano, Rad udruga

Superseniori – Superheroji smanjuju rizik ozljeđivanja starijih osoba

Projekt je započeo 1. travnja, a provodit će se do 30. rujna 2016.
Projekt je započeo 1. travnja, a provodit će se do 30. rujna 2016.

Gradsko društvo Crvenog križa Osijek u suradnji s Maticom umirovljenika grada Osijeka započelo je s provedbom projekta SUPERSENIORI – SUPERHEROJI.

Cilj projekta je smanjenje rizika ozljeđivanja osoba starije životne dobi u Osječko-baranjskoj županiji čime će se doprinijeti povećanju kvalitete njihova života.

Projekt je započeo 1. travnja, a provodit će se do 30. rujna 2016.

Aktivnosti unutar projekta bit će usmjerene na povećanje informiranosti osoba starije životne dobi o rizicima i načinima prevencije ozljeđivanja što će se provoditi kroz vršnjačku i međugeneracijsku podršku.

– Kroz projekt će se izraditi program edukacije starijih osoba o načinima prepoznavanja rizika od ozljeđivanja, načinima prevencije ozljeđivanja u starijoj životnoj dobi i vještinama prve pomoći.

Izrađeni program bit će predstavljen na info danu u organizaciji Matice umirovljenika Osijek te će se odabrati najmanje 10 osoba koji će sudjelovati u edukaciji o programu prevencije ozljeđivanja starijih osoba.

Edukacija će biti održana u 5 modula u trajanju od ukupno 20 sati, a završetkom edukacije, sudionici će biti osposobljeni za pružanje vršnjačke podrške starijim osobama u prevenciji ozljeđivanja – kažu u osječkom Crvenom križu.

Završna aktivnost projekta odnosi se na sudjelovanje ciljane skupine i mladih volontera u organizaciji javne manifestacije obilježavanja Svjetskog dana prve pomoći na kojoj će se zajednički prezentirati rezultati projekta i dodatno utjecati na podizanje razine svijesti stanovništva o nužnostima informiranja o načinima suzbijanja rizika od ozljeđivanja u osoba starije životne dobi.

Tijekom projekta bit će tiskana i interaktivna brošura na kojoj su informacije o očuvanju zdravlja osoba starije životne dobi, a postoji mogućnost dodatnog upisivanja važnih telefonskih brojeva te će biti osmišljen i zidni kalendar sa savjetima o prevladavanju potencijalnih rizika ozljeđivanja.

SUPERSENIORI – SUPERHEROJI jedan je od projekata u sklopu natječaja Superseniori kojeg zajednički realiziraju Zaklada zajednički put iz Zagreba i Zaklada Slagalica iz Osijeka podrškom Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva, a njegova je vrijednost 30.876,53 kuna.

Gradimir Đukarić