Oznaka: Astronomsko društvo Kumova Slama

EHO Nekategorizirano

Društveno-kulturni centar Daruvar otvorio svoja vrata

Društveno-kulturni centar Daruvar, na adresi Trg Presvetog Trojstva 4, (zgrada Hrvatskog doma) otvorioje svoja vrata za održavanje društveno-kulturnih aktivnosti, manifestacija, edukacija, sastanaka i ostalih aktivnosti koje provode organizacije civilnog društva, institucije te pojedinci