Oznaka: Jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za popularizaciju STEM-a