Hrvatska, Nekategorizirano

Produžena obustava poziva “Jačanje kapaciteta OCD-a za popularizaciju STEM-a”, do 2. ožujka 2021.

Ured za udruge temeljem obavijesti Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva (PT2) objavio je informaciju o produljenju obustave Poziva “Jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za popularizaciju STEM-a”do 2. ožujka 2021., do 10:00 sati.

Svi projektni prijedlozi predani unutar razdoblja u kojem je ovaj Poziv obustavljen, neće biti uključeni u postupak dodjele te ih se neće uzeti u razmatranje u slučaju produljenja krajnjeg roka za prijavu.

Pozivamo Vas da pratite daljnje informacije vezane uz Poziv koje će pravovremeno biti objavljene na službenim stranicama Europskog socijalnog fonda www.esf.hr i na internetskoj stranici www.strukturnifondovi.hr.