Hrvatska, Nekategorizirano, Rad udruga

Objava Poziva na dostavu projektnih prijedloga “Jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za popularizaciju STEM-a”

Ured za udruge 1. srpnja 2020. objavljuje Poziv za koji je prijave moguće predati od 15. srpnja 2020.
Ovaj Poziv provodi se u okviru Europskog socijalnog fonda, odnosno Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., Prioritetne osi 4., Specifičnog cilja 11.ii.1. Razvoj kapaciteta organizacija civilnog društva, osobito udruga i socijalnih partnera, te jačanje civilnog i socijalnog dijaloga radi boljeg upravljanja.

Opći cilj Poziva je jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za aktivno uključivanje djece i mladih te opće populacije u popularizaciju STEM-a.

Specifični ciljevi Poziva:
Unaprijediti kapacitete organizacija civilnoga društva za provedbu programa u području popularizacije STEM-a.
Unaprijediti suradnju organizacija civilnoga društva i odgojno-obrazovnih i visoko-obrazovnih institucija u području popularizacije STEM-a.
Povećati broj aktivnosti s ciljem popularizacije STEM-a u općoj populaciji, s naglaskom na djeci i mladima.
Ukupna financijska alokacija u okviru ovog Poziva na dostavu projektnih prijedloga iznosi 96.000.000,00 kn, pri čemu potencijalni prijavitelji i partneri nisu dužni osigurati sufinanciranje iz vlastitih sredstava.

Poziv se vodi u modalitetu otvorenog trajnog Poziva. Rok za podnošenje projektnih prijedloga ističe danom odobrenja posljednjeg projektnog prijedloga koji udovolji svim kriterijima, a kojim se iscrpljuju raspoloživa financijska sredstva. Krajnji rok za dostavu projektnih prijava je 31.12.2020. godine.
Projektne prijedloge će biti moguće podnositi od 15. srpnja 2020. godine.

Prijavni obrazac A bit će vidljiv na sljedećoj poveznici od 15. srpnja 2020. na https://esif-wf.mrrfeu.hr.

Cjelokupna dokumentacija dostupna je ovdje.

Za više informacija o uvjetima prijave, potrebno je proučiti natječajnu dokumentaciju.

Sva pitanja vezana za Poziv mogu biti poslana elektroničkom poštom na adresu esf@udruge.vlada.hr, a odgovori na zaprimljena pitanja objavljuju se na internetskoj stranici ESI fondova. Molimo da prilikom slanja pitanja naznačite da se radi o Pozivu “Jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za popularizaciju STEM-a”.

Informacije o načinu, datumu i mjestu održavanja informativnih radionica bit će objavljene na mrežnim stranicama Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske (www.udruge.vlada.hr), te na www.strukturnifondovi.hr i www.esf.hr.