Hrvatska, Nekategorizirano

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava objavilo Poziv za dodjelu bespovratnih sredstava

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava je objavilo Poziv za dodjelu bespovratnih sredstava Tematske mreže za društveno-ekonomski razvoj te promicanje socijalnog dijaloga u kontekstu unapređivanja uvjeta rada. Rok za prijavu je 16. kolovoz 2018. godine.

Opći cilj Poziva je jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za postizanje učinkovitog dijaloga s javnom upravom, socijalnim partnerima i visokoobrazovnim institucijama u oblikovanju i provođenju reformi, te jačanje socijalnog dijaloga u kontekstu kreiranja boljih uvjeta rada s naglaskom na sezonske poslove.

Poziv se provodi u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali, prioritetne osi 4 – Dobro upravljanje, investicijskog prioriteta 11.ii Izgradnja kapaciteta za sve dionike koji osiguravaju obrazovanje, cjeloživotno obrazovanje, osposobljavanje te zapošljavanje i socijalne politike, uključujući uz pomoć sektorskih i teritorijalnih paktova radi omogućavanja reformi na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini, specifičnog cilja 11.ii.1. Razvijanje kapaciteta organizacija civilnog društva, osobito nevladinih organizacija i socijalnih partnera te jačanje civilnog i socijalnog dijaloga radi boljeg upravljanja.

Ukupna financijska sredstva Poziva iznose 76.000.000,00 Kn. Intenzitet potpore po pojedinom projektu iznosi 100 % prihvatljivih troškova, odnosno prijavitelji/partneri nisu dužni osigurati sufinanciranje projekta iz vlastitih sredstava.

Više informacija o Pozivu te natječajnu dokumentaciju možete pronaći ovdje.