Oznaka: Marko

EHO Nekategorizirano

Ministar Pavić na konferenciji u Bruxellesu o uključivanju građana i civilnog društva u kohezijsku politiku najavio veliku konferenciju u Šibeniku

Ministar Pavić najavio je konferenciju koja će se održati u travnju u Šibeniku, a koja će okupiti više od 1200 pripadnika organizacija civilnoga društva iz 42 države kojoj će prethoditi otvoreni dijalog s civilnim društvom, građanima i socijalnim partnerima kako bi se dobila povratna informacija koje teme, perspektive i prioritete žele u idućoj omotnici.