Oznaka: udruga RUKE

EHO Nekategorizirano

Muzikoterapija je kod nas tek na početku

Prilika za uključivanje u muzikoterapijske programe se ipak od jeseni pruža i onoj djeci kojoj inače takva terapija nije dostupna. Zahvaljujući suradnji Muzikoptera s udrugom Ri Rock i udrugom RUKE u sklopu projekta “Digitalne rožice” financiranog iz Europskog socijalnog fonda održavat će se i besplatne radionice muzikoterapije.