EHO, Nekategorizirano

U Etnografskom muzeju traje izložba radova nastalih u okviru EU projekta #Za BITI+54 koja reinterpretira etnografsku tradiciju i rodne stereotipe

U okviru projekta #Za BITI+54_na Zagorkinom tragu: baština i inovativnost, kojim koordinira Jasminka Pešut, u Etnografskom muzeju u Zagrebu do 31. srpnja otvorena je putujuća izložba radova koja je već bili izložena u Pregradi i Korenici. Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Na izložbi su predstavljeni radovi korisnica projekta koji su nastali tijekom provedbe etnografskih i likovnih radionica te fotografija Barbare Šarić koja je bilježila proces odvijanja radionica čitanja i etnografskih i likovnih radionica koje su činile okosnicu projekta.

Predmeti koji su nastali na etnografskim i likovnim radionicama filcanja i veza nastali su na temelju likovne interpretacije predmeta iz zbirki Etnografskog muzeja kao i progresivnih ideja djela Marije Jurić Zagorke koju je osmislila dizajnerica Jadranke Hlupić Dujmušić, izradivši nacrte prototipova za predmete.

Motive iz zbirke Muzeja je odabrala Anastazija Petrović, muzejska pedagoginja, a filcanju je sudionice projekta podučavala je Anamarija Lenard, koja dugi niz godina izvlači iz zaborava ovu tradicijsku tehniku.

Predmeti nastali ovom tehnikom su privjesci za ključeve od filcane vune. Kako je dio sudionica radionica iz Ličko-senjske županije, motiv ličke pregače bio je pogodan za likovnu interpretaciju koja je uplela i motive Zagorkinog znanstveno fantastičnog romana Crveni ocean, koji rabi i Teslin izum, a koji su sudionice iščitavale na radionicama čitanja.

Jedan od posljednjih fotografskih portreta Marije Jurić Zagorke je onaj na kojem Zagorka nosi kravatu i odlučno pokazuje svoj politički stav prema ravnopravnosti spolova, a kao takav je bio poticaj za izradu privjeska u obliku Zagorkine kravate na točkice koje su sudionice izradile od filca, također je jedan od rezultata radionica i izložaka na putujućim izložbama.

Geometrijska ornamentika ličkih čarapa se uz interpretaciju dizajnerice Jadranke Hlupić pretvorila u ukras za glavu s floralnim motivom ili broš koje su sudionice izradile na drugoj radionici filcanja. U sklopu projektne aktivnosti Zagorkin kamp, sudionice iz Zagorja i Like su uz vodstvo Željke Jelavić, više savjetnice iz Etnografskog muzeja, osmišljavale slogane koji se su trebali, po uzoru na Zagorkine progresivne ideje, naći na interpretiranim zidnjacima, izvezenim tkaninama s dekorativnom i komunikacijskom ulogom koje, tradicijski, nerijetko prenose stereotipne rodne uloge.

Sudionice su uz pomoć voditeljice radionice osmišljavale slogane koje bi u pogledu rodnih uloga bile iskorak, pa su kao novi slogani, nastali i poput ovog: ‘Žene progledajte – bez obzira na vašu dioptriju’ koji su uz stručno vodstvo Jasminke Vujičić iz Etnografskog muzeja sudionice izvezle pored floralnih motiva na radionicama vezenja.

Dizajnerica Jadranka Hlupić osmislila je dva zidnjaka u obliku kolaža koji je uključio slogan i radove nastale na vezilačkim radionicama. Dva nastala zidnjaka, kolažna slika komibiniranih tehnika, također je dio izložaka izložbe . Posebna nova likovna tehnika koju je umjetnica Jadranka Hlupić ponudila sudionicama bila je tehnika veza u boji po papiru, odnosno crno-bijelim fotkopijma fotografija iz fundusa Etnografskog muzeja.

Putujuća izložba čije su autorice Anstazija Petrović i jadranka Hlupić Dujmušić započela je otvorenjem u Korenici 25. svibnja 2019., a nastavila je put do Zagreba preko Pregrade 15. lipnja. Unutar izložbi organizirane su pokazne radionice filcanja kada su korisnice projekta, uglavnom iz Like pokazivale ovu zanimljivu tehniku publici ali i sudionicama iz Zagorja. Sudionice iz Zagorja su u knjižnici Pregarda uz malu izložbu romana Gordana, iskazale spremnost publici približiti interpretacije Zagorkinih romana i položaja žena u kontekstu povijesnih prilika, koje su saznavale kroz radionice čitanja Zagorkinih djela koje su saznavale od Vesne Barilar, Milene Benini Jasminke Pešut, Martine Findrik i saznavanja novih činjenica o vješticama kroz približavanje povijesnog istraživanje Ane Zbiljski i Martine Findrik.

Ukupno je na svim radionicama bilo 93 žene čije je sudjelovanje fotografski zabilježila Barbara Šarić, koja je svojim pogledom koji uvažava žene, sudionice starije od 55 godina također doprinijela uključivanju žena ove dobi u kulturni i društveni život zajednice.

Suorganizatori putujuće izložbe su partneri na projektu suradnji Centar za ženske studije iz Zagreba, Etnografski muzej, te LAG Zagorje – Sutla u okviru projekta projekta #Za BITI+54_na Zagorkinom tragu: baština i inovativnost čiji je nositelj Centar za ženske studije iz Zagreba.

61558727_2243931068977846_3934371793267064832_o 61432370_2243931665644453_5456660923416576000_n 61439012_2243931945644425_1241454176580403200_o 59436827_2202956436408643_956997427414433792_n 59720397_2202956333075320_1752981049207422976_o 61274230_2243931215644498_652822148385079296_o 61341214_2243931578977795_3168439967449874432_n

Foto: Centar za ženske studije/Facebook