Aktivizam, Nekategorizirano

SOS Rijeka predstavio projekt ‘U(klju)čimo se!’ i volontersku liniju pomoći

rijeka_crUdruga SOS Rijeka – centar za nenasilje i ljudska prava predstavila je usluge koje pruža u sklopu projekta ‘U(klju)čimo se!’, podržanog od strane Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, čije je provođenje započelo 1. prosinca 2017. a završava 31. listopada 2018., kao i novo dostupne usluge koje udruga pruža putem telefonske volonterske linije pomoći.

Kako naglašava Mia Cvijetić, asistentica za pravnu pomoć i projekte udruge SOS Rijeka, navedeni projekt “usmjeren je zaštiti starijih osoba kroz informiranje o ugovorima o doživotnom i dosmrtnom uzdržavanju radi zaštite od zlouporabe, besplatno pravno informiranje potencijalnih i postojećih primatelja i davatelja uzdržavanja te prevenciju socijalne isključenosti.” Osim edukacija kroz koje će dotične osobe primiti sve potrebne informacije vezane uz ugovore o doživotnom i dosmrtnom uzdržavanju, u sklopu projekta održat će se i javna radionica izrade navedenih ugovora na kojima će se potencijalnim korisnicima uputiti prijedlozi glede izrade ugovora kao i ukazati na osnovne probleme vezane uz njihovo sklapanje te će im se pomoći iznaći rješenja.  Kako bi projekt obuhvatio ne samo  primatelje, već i davatelje doživotnog uzdržavanja, psihologinja udruge Maja Sikirica održat će javno predavanje o izazovima s kojima se susreću davatelji uzdržavanja pri svakodnevnoj brizi o starim i nemoćnim osobama. Cvijetić nadalje naglašava i izradu brošure o pravima starijih osoba kao jedan od trajnih ciljeva projekta te pružanje besplatne primarne pravne pomoći svim sudionicima, potpisnicima ugovora o doživotnom/dosmrtnom uzdržavanju, prenosi Libela.

Nakon uvodnog predstavljanja projekta ‘U(klju)čimo se!’ psihologinja Maja Sikirica predstavila je i osnovni program djelovanja udruge SOS Rijeka – centar za nenasilje i ljudska prava, koji obuhvaća pružanje psihološke i primarne pravne pomoći svim žrtvama nasilja. Uz činjenicu da je tokom 2017., od sveukupno 220 osoba koje su se obratile za pomoć, njih 145 zatražilo pravno savjetovanje, a 174 ono psihološko, primjetno je i da  “sve više upita za pomoć i emocionalnu podršku dolazi od osoba koje nisu žrtve nasilja, zbog čega je udruga odlučila osluškivati psiho-socijalne potrebe društva i pokrenuti volontersku liniju pomoći pod nazivom ‘Slušam te – Tvoje mjesto za razgovor’ koja će krenuti s radom od 5. veljače i bit će dostupna svakog ponedjeljka i srijede u vremenu od 17 do 19 sati na telefonskom broju 051/211-888” navodi Sikirica. Linija je dostupna svim osobama koje osjećaju potrebu za psihološkom ili emocionalnom podrškom ili im je pak potrebna informacija o institucijama pružateljicama specijalizirane pomoći.

Voditeljica Službe za socijalnu skrb Grada Rijeke, Maja Pudić, predstavila je potom prirodu dugogodišnje suradnje između grada Rijeke i udruge SOS Rijeka – centar za nenasilje i ljudska prava kao i važnost navedenog projekta u kontekstu grada. Kako naglašava Pudić, “18% stanovništva grada Rijeke su osobe starije od 65 godina te stoga oko 37 000 stanovnika mogu biti potencijalni/e korisnici/e ovog projekta. Grad Rijeka trenutno financira 15 klubova za umirovljenike unutar kojih se pružaju razne usluge i radionice, ali besplatna pomoć je nešto čega nema, a svakako je potrebna starijoj populaciji.”

Više informacija o općenitom radu ili konkretnom projektu moguće je saznati putem mail adrese udruge, centar@sos-rijeka.org, ili telefonskog broja 051/211-888.