Aktualno, Nekategorizirano

Poziv na otvorenje izložbe „Komentari s komentarima“ ili kako društvene mreže vide rodno uvjetovano nasilje i nasilje u obitelji

U srijedu, 12. veljače 2020. godine u 10 sati ispred dekanata Filozofskog fakulteta u Rijeci održat će se obilazak i otvorenje izložbe „Komentari s komentarima“.

Izložba je organizirana u sklopu projekta „Humano obrazovanje- odgovorno društvo“, koji provode Lezbijska organizacija Rijeka “LORI”, Udruga za ljudska prava i građansku participaciju „PaRiter“, SOS Rijeka – centar za nenasilje i ljudska prava te Centar za ženske studije pri Filozofskom fakultetu u Rijeci. Projekt je rezultirao kolegijem „Rod, seksualnost, identiteti – od opresije do ravnopravnosti“ na kojemu su studenti imali priliku razvijati znanje i vještine o dosad neobrađivanim nastavnim temama, promicanju rodne ravnopravnosti i zaštiti povezanih ljudskih prava.

Izložba objedinjuje komentare s društvenih mreža, nastale kao reakcija na medijsko izvještavanje o rodno uvjetovanom nasilju i nasilju u obitelji. Komentari odražavaju društveni kontekst nerazumijevanja rodno uvjetovanog nasilja, nejednakih odnosa moći počinitelja i žrtve te adresiranje krivnje i odgovornosti u pogrešnom smjeru.

S ciljem informiranja i educiranja autora komentara, ali i šire publike, studentice uključene u mentorski program udruge SOS Rijeka iskoristile su svoja znanja kako bi im odgovorile na pitanja i dekonstruirale sveprisutne mitove o nasilju.

Važnost i vrijednost izložbe, osim njezinog sadržajnog dijela, ogleda se i u konceptu koji u akademski kontekst donosi društveni element, neobrađen i u izvornom obliku u kojem su ga autori producirali te na njega koncizno odgovara činjenicama temeljenim na društvenim istraživanjima. Ovakav spoj društvenog i akademskog elementa predstavlja produkt društveno korisnog učenja, čime dolazi do njihove fuzije te na takav način donosi znanje kroz umjetničku intervenciju.

Izložba je nastala u organizaciji udruge SOS Rijeka u suradnji s Centrom za ženske studije pri Filozofskom fakultetu u Rijeci.
Organizacija izložbe sufinancirana je u okviru Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014.-2020. godine.