Hrvatska, Nekategorizirano

Udruga LORI s partnerima razvija novi kolegij o ljudskim pravima na Filozofskom fakultetu u Rijeci

Na svečanoj dodjeli ugovora u Zagrebu, 19. ožujka 2018.: Danijela Almesberger, voditeljica projekta iz udruge LORI (L), Luka Bogdan, zamjenik upraviteljice u NZRCD, Katarina Ivanković Knežević, državna tajnica u MRMS-u, Vesna Lendić Kasalo, zamjenica ravnateljice UzU-a.

LORI – Lezbijska organizacija Rijeka započela je s provedbom projekta pod nazivom HOOD: Humano obrazovanje – odgovorno društvo koji sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda te Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.

Projekt će se provoditi u suradnji s Filozofskim fakultetom, te udrugama SOS Rijeka i Pariter koje se bave zaštitom ljudskih prava. LORI, SOS Rijeka i PaRiter već nekoliko godina surađuju kroz međusobno pružanje podrške akcijama i kampanjama koje promiču zaštitu ljudskih prava žena i LGBT osoba.

Temeljni cilj ovog projekta je uspostava novog kolegija na Filozofskom fakultetu u Rijeci temeljenog na načelu društveno korisnog učenja koji će i teorijskom i praktičnom izobrazbom studenata izravno pridonositi izgradnji njihovih vještina za aktivno građansko djelovanje.

Program društveno korisnog učenja podrazumijeva uključivanje studenata u rad organizacija civilnog društva tijekom studiranja čime se omogućuje da studenti već za vrijeme studija steknu praktična iskustva te se uključe u izravne aktivnosti za rješavanje potreba lokalne zajednice. Studenti Sveučilišta u Rijeci usvojit će i produbiti znanja vezana uz društveno važnu tematiku kojom se bave udruge LORI, PaRiter i SOS (rad s ranjivim skupinama: žrtve nasilja, spolne i rodne manjine) te će razviti konkretne vještine za rad u tom području. Na taj će način zainteresirani studenti moći razviti kompetencije za praktičnu primjenu teorijskog znanja stečenog na fakultetu kroz angažman u navedenim organizacijama.

Primjenom ovog modela učenja na fakultete i sveučilišta diljem Hrvatske sustavno se može pridonijeti promjeni strukture ponude na tržištu rada što bi dugoročno značilo veću zapošljivost mladih ljudi koji znaju odgovoriti na potrebe svoje zajednice.

zqYyeFvZm0pXOejkJCLSYawHFWB58PL1Kroz projektne aktivnosti dodatno će se obrazovati zaposlenici i nastavnici Sveučilišta u Rijeci za primjenu modela društveno korisnog učenja u nastavi na sveučilištima te tri partnerske organizacije civilnog društva za rad sa studentima kojima će omogućiti iskustvo rada u području ljudskih prava, rodne i LGBTIQ problematike.

U provedbi ovog projekta također se podupire razvoj daljnjeg partnerstva između organizacija civilnog društva i visokoobrazovne institucije. Uspostavom novog kolegija na načelima društveno korisnog učenja, uz proširivanje novog važnog nastavnog sadržaja na Filozofskom fakultetu, produbit će se partnerski odnos s lokalnom akademskom i neakademskom zajednicom u vidu prenošenja znanja i gradnje humanijeg i pravednijeg društva.

Ovim se projektom nastoji pridonijeti promicanju društvene jednakosti i nediskriminacije, naročito po pitanju spola, spolne orijentacije i rodnog identiteta, što je ključan doprinos pitanjima današnjeg kompleksnog društva.
Projekt je financiran u okviru poziva za dodjelu bespovratnih sredstava „Podrška razvoju partnerstava organizacija civilnog društva i visokoobrazovnih ustanova za provedbu programa društveno korisnog učenja“ u okviru Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014.-2020. godine.