Aktualno, Nekategorizirano

Prva generacija studentica uspješno završila kolegij ‘Rod, seksualnost, identiteti’ metodom društveno korisnog učenja

U okviru europskog projekta „Humano obrazovanje – odgovorno društvo“, akademske godine 2019./2020. na Filozofskom fakultetu u Rijeci pokrenut je novi kolegij „Rod, seksualnost, identiteti – od opresije do ravnopravnosti“. Kolegij se izvodio kao communis (eksterni) kolegij unutar redovitog diplomskog studijskog programa Odsjeka za kulturalne studije na Sveučilištu u Rijeci u suradnji Centra za ženske studije pri Filozofskom fakultetu u Rijeci i tri riječke udruge LORI, PaRiter, SOS Rijeka.

Prva generacija brojila je dvanaest upisanih studenata/ica različitih društvenih i humanističkih usmjerenja, koji/e su tijekom ovog zimskog semestra imali/e priliku odslušati prvi kolegij na sveučilištima u Hrvatskoj koji je kroz metodu društveno korisnog učenja obradio tematsko područje ljudskih prava, rodne ravnopravnosti, rodno uvjetovanog nasilja i rodne teorije.

U izvođenju teorijskog dijela kolegija, čija je nositeljica profesorica Brigita Miloš, sudjelovao je niz profesora i profesorica s Pravnog fakulteta u Rijeci, Ekonomskog fakulteta u Rijeci, Odsjela za psihologiju Filozofskog fakulteta, Institut za društvena istraživanja u Zagrebu, Instituta za društvene znanosti Ivo Pilar, Akademije primijenjenih umjetnosti u Rijeci kao i stručnjaka/inja koji/e se u svojem svakodnevnom radu bave navedenom tematikom poput Udruge U.Z.OR. Na taj se način nastojao omogućiti interdisciplinarni pristup poučavanju o temi roda s ciljem što boljeg razumijevanja osnovnog terminološkog instrumentarija rodnih studija i prepoznavanja fenomena diskriminacije i nasilja temeljem roda i/ili spolne orijentacije. Metoda poučavanja na kolegiju također je omogućila studenticama provođenje dijela nastave u udrugama LORI, PaRiter i SOS Rijeka, te rad na aktivnostima vezane za aktivno rodno osjetljivo djelovanje i rad na aktivnostima vezane za suzbijanje homofobije, transfobije i mizoginije u društvu.

Aktivnosti i rezultati kolegija

Student/ice kolegija imali su priliku sudjelovati u različitim mentorskim programima koje su za njih osmislile tri udruge LORI, PaRiter i SOS Rijeka, a koji su povezani s teorijskim dijelom izvođenja kolegija.

Mentorski programi Udruge LORI bili su usmjereni na suzbijanje homo/bi/transfobije u sustavu obrazovanja. Jedan je program dao naglasak na direktnom radu s mladima u srednjim školama, a drugi je program uključivao rad na zagovaračkoj aktivnosti.

Petero se studentica upoznalo s aktualnom problematikom homo/bi/transfobije u obrazovanju na čemu Udruga kontinuirano radi zadnjih osam godina. Tri su studentice održale dva predavanja u Prvoj riječkoj hrvatskoj gimnaziji u Rijeci s ciljem informiranja učenika/ica o tematici spolnih i rodnih manjina i suzbijanju nasilja, dok su dvije studentice predstavnicama ureda pučke pravobraniteljice i pravobraniteljice za djecu u Rijeci predstavile problematiku homofobičnog i transfobičnog nasilja u školama.

Održana dva predavanja u srednjoj školi s ciljem informiranja o tematici spolnih i rodnih manjina i suzbijanju nasilja, 6.2.2020. i 7.2.2020.
Održano predstavljanje problematike homofobičnog i transfobičnog nasilja u školama, 13.2.2020.

Dva mentorska programa Udruge PaRiter bavili su se tematikom rodno uvjetovanog nasilja i cjelovitom seksualnom edukacijom, a krajnja je aktivnost bila izrada dviju radio emisija. Četiri su se studentice kroz mentorske programe Udruge upoznale s društvenim fenomenom rodno uvjetovanog nasilja, rodnim stereotipima i društvenim – kulturološkim patrijarhalnim normama koje dovode do njegove realizacije i ponavljanja, kao i s konceptom cjelovite seksualne edukacije s naglaskom na aktivnosti vezane uz informiranje i promicanjem edukacije među mladima i širom javnosti. Snimljene su i emitirane dvije radio emisije koje su se mogle poslušati na frekvencijama radio Korza u sklopu redovne PaRiterove emisije Radioaktivna. Prva je emisija ugostila psihologa Daniela Antunovića i psihologinju Dušicu Branković iz Udruge U.Z.O.R. na temu rodno uvjetovanog nasilja s naglaskom na partnerske nasilne odnose u kojima muškarac zauzima ulogu nasilnika, te druga radio emisija koja je obuhvatila temu transrodnosti, odnosno tjelesne tranzicije.

Snimljene i emitirane dvije radio emisije o rodno uvjetovanom nasilju i o temi transrodnosti, 27.1.2020. i 17.2.2020.

SOS Rijeka se već dugi niz godina bavi izravnim radom sa žrtvama nasilja i drugim osobama u kriznim situacijama, ali i edukacijom i prevencijom nasilja, stoga su dvije studentice kroz ovaj mentorski program radile na temi mitova o nasilju što je rezultiralo izradom izložbe naziva „Komentari s komentarima“. Izložba je postavljena na Filozofskom fakultetu u Rijeci, a podršku ovakvim praksama dala je na otvorenju i dekanica Ines Srdoč-Konestra.

Izložba je objedinila komentare s društvenih mreža, nastale kao reakcija na medijsko izvještavanje o rodno uvjetovanom nasilju i nasilju u obitelji s ciljem informiranja i educiranja autora komentara, ali i šire publike. Usvojenim znanjem kroz kolegij, odgovaranjem na pitanja i komentare, studentice su dekonstruirale sveprisutne mitove o nasilju nad ženama.

Održana izložba “Komentari s komentarima” s ciljem prikazivanja trenutnog stanja po pitanju nasilja nad ženama, 12.2.2020.

U sklopu nastave kolegija Rod, seksualnost, identiteti – od opresije do ravnopravnosti, riječke su se studentice upoznale s društvenim fenomenom homofobije, diskriminacije, postojećim stereotipima vezane za LGBTIQ tematiku, kao i s područjem rodno uvjetovanog nasilja, a svoje su stečeno znanje imale priliku predstaviti aktivnim sudjelovanjem putem održavanja predavanja u srednjoj školi, izlaganjem pred relevantnim akterima po pitanju zaštite ljudskih prava, te izradom izložbe i snimanjem radio emisija. Udruge i Centar nastavit će suradnju sljedeće akademske godine radom na spomenutom kolegiju, kad nam se možda pridruže naše studentice prve generacije koju su pokazale veliki interes za daljnjim učenjem i aktivnim sudjelovanjem u radu partnerskih udruga što nas posebno motivira.

Projekt „Humano obrazovanje – odgovorno društvo“ u vrijednosti od 1.055.472,40 kuna, koji sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda, zajedno provode Lezbijska organizacija Rijeka “LORI”, Udruga za ljudska prava i građansku participaciju „PaRiter“, SOS Rijeka – centar za nenasilje i ljudska prava te Centar za ženske studije pri Filozofskom fakultetu u Rijeci. Projekt traje 21 mjesec (od ožujka 2018. do prosinca 2019. godine). U izradi plana projekta i provedbi projektnih aktivnosti, svaka organizacija primijenila je i primijenit će svoja znanja – iskustvo LORI, PaRitera i SOS Centra za nenasilje u domeni ljudskih prava, prava seksualnih manjina i LGBTIQ problematike, nasilja nad ženama i ravnopravnosti spolova te iskustvo Centra za ženske studije čiji se znanstveni rad temelji na ili se dotiče feminističke i rodne teorije te teorije seksualnosti.

(Izvor: hood.hr   /CD)