Nekategorizirano, Rad udruga

Uspješno proveden projekt za unaprjeđenje kvalitete volonterskih programa

Na edukacijama je bilo govora i o menadžmentu volontera
Na edukacijama je bilo govora i o menadžmentu volontera

Solidarnost i kvaliteta u pružanju socijalnih usluga projekt je kojega je provodila Udruga MI s čak pet partnerskih organizacija – Volonterskim centrima iz Osijeka i Rijeke, Udrugom za razvoj civilnog društva “SMART” Rijeka, Udrugom osoba s invaliditetom Karlovačke županije i Udrugom za prevenciju socijalno patološkog ponašanja mladih „Prevencija” iz Nove Gradiške.

Projekt je bio usmjeren edukaciji koordinatora volontera kao i unaprjeđenju kvalitete volonterskih programa organizacija civilnog društva u području socijalnih usluga putem sustavne podrške i mentorstva, a onda samim tim i unaprjeđenju kvalitete volonterskih programa.

U udruzi, nositeljici projekta su jako zadovoljni provedenim rezultatima.

– Tijekom trajanja projekta postignuti su svi predviđeni rezultati, a neki čak i u većem opsegu od predviđenih. Zajedno s partnerima smo razvili dva pilot volonterska programa u udrugama “Prevencija” i Udrugom osoba s invaliditetom Karlovačke županije koja se još uvijek provode u tim udrugama – kaže Tanja Tešija iz udruge MI.

Tijekom projekta, udruge su mentorirane i savjetovane za upostavljanje i provedbu volonterskog programa u svojim organizacijama.

– Cilj je bio uspostaviti kvalitetne volonterske progame koji će se moći održati i nakon prestanka aktivnosti projekta te educirati kooridnatore volontera koji će biti obučeni za kvalitetan rad s volonterima – pojašnjava Tešija te dodaje kako je svaki novi projekt prilika za učenje i stjecanje iskustva u profesionalnom radu.

– Kroz ovaj projekt stečena su broja znanja o pružanju socijalnih usluga, poteškoćama i preprekama s kojima se pružatelji socijalnih usluga susreću i načinom na koji se rješavaju. Isto tako, tijekom savjetovanja i mentoriranja za uspostavljanje volonterskog programa, uspostavljeni su suradnički i partnerski odnosi s partnerima na projektu koji se nastavio i nakon završetka projekta – zaključila je.

Vrijednost projekta koji je trajao 14 mjeseci bila je 749.989 kuna.

Maja Celing Celić