EHO, Nekategorizirano

Završio projekt osnaživanja udruga koje pružaju pomoć djeci i mladima u kriznim situacijama

Godina 2020. u najmanju ruku ostat će zapamćena po brojnim promjenama, novim okolnostima i promijenjenim načinima funkcioniranja. Kao odgovor na krizu čije su posljedice osjetili svi pa tako i organizacije civilnog društva, osmišljen je projekt Jačanje kapaciteta udruga za pomoć djeci i mladima u kriznim situacijama. Cilj projekta bio je osnažiti kapacitete OCD-a koji u fokusu imaju djecu i mlade. Nositelj projekta je Udruga za promicanje stvaralaštva i jednakih mogućnosti Alternator, a partner je Udruga za kreativni socijalni rad, navodi udruga Alternator u priopćenju.

Za vrijeme trajanja projekta fokus je bio na kreiranju novih odgovora uključenih udruga na probleme djece i mladih pogođenih krizom; kroz analize, edukacije, prijenose znanja i unaprjeđenje volonterskih i organizacijskih kapaciteta.

Projekt je započeo u prosincu 2021., a ukupnog je trajanja 15 mjeseci, do ožujka 2023. Za zaposlenice, članice i volonterke udruga ukupno je provedeno pet edukacija: Edukacija o mapiranju potreba zajednice, Edukacija o strateškom planiranju u krizi, Edukacija o volontiranju u kriznim situacijama, Edukacija o radu s djecom u kriznim situacijama, Edukacija o IKT platformi.

Provedene su dvije radionice: Radionica o mapiranju potreba i Radionica o strateškom planiranju u krizi. U sklopu projekta, provedeno je 12 intervjua s djecom, mladima i stručnim suradnicima/učiteljima kako bi se ispitale potrebe, zadovoljstvo aktivnostima, informiranost, uključenih uz prikupljanje informacija o ranjivostima određenih skupina. Produkt provedenih intervjua i pregleda istraživanja na temu jesu dvije analize potreba djece i mladih u kontekstu krize u lokalnoj zajednici koje su izradile svaka od uključenih udruga.

Prilagođene su strateške smjernice obje udruge, kao i programi udruga za rad s djecom i mladima koji će biti korišteni kao okvir za rad udruga u kriznim situacijama. Uspostavljeni su i prilagođeni volonterski programi udruga, koji nude kvalitetan okvir za uključivanje novih generacija volontera u rad obje udruge. Za vrijeme trajanja projekta četiri su volonterke uključene
u programe volontiranja te su ukupno volontirale 560 sati.

Izvršna direktorica Udruge za kreativni socijalni rad, Danijela Glogolja poručuje: „Izazovi u kojima žive današnja djeca i mladi traže kontinuirano usavršavanje, jačanje kapaciteta i razmjenu dobrih praksi udruga koje s njima rade. Jedino što je sigurno u današnjem svijetu je promjena, a na nama je naći način kako odgovoriti na taj izazov.“

Koordinatorica programa Alternatora, Katarina Ivče Farnell dodaje: „Alternator i UKSR su udruge koje kreiraju kvalitetne programe i projekte koji odgovaraju na konkretne potrebe zajednice. Novo okruženje i razne krize kojima su izloženi korisnici naših programa – djeca i mladi iz marginaliziranih skupina – zahtijevaju i našu prilagodbu i pažljivo promišljanje budućeg rada kako bi ostali relevantni i pomogli djeci i mladima da ostvare svoje pune potencijale“.

Novostečena znanja i vještine zaposlenika udruga o mapiranju potreba zajednice i socijalnom uključivanju djece koristit će kontinuirano u novim programskim aktivnostima udruga. Dodatno, stečena znanja o strateškom planiranju i izradi volonterskih programa i optimalnom korištenju IKT-a osigurat će da udruge mogu samostalno doraditi i razviti buduće planove.

Projekt Jačanje kapaciteta udruga za pomoć djeci i mladima u kriznim situacijama, ukupne vrijednosti 277.795,83 kn, sufinancirala je Europska unija kroz Europski socijalni fond u okviru poziva Jačanje kapaciteta OCD-a za odgovaranje na potrebe lokalne zajednice, UP.04.2.1.11.0222 Operativni program „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014. – 2020. Bespovratna sredstva osigurana su iz Europskog socijalnog fonda u iznosu 236.126,456 kuna i iz Državnog proračuna u iznosu 41.669,375 kuna. Korisnik bespovratnih sredstava je Udruga za promicanje stvaralaštva i jednakih mogućnosti Alternator. Razdoblje provedbe projekta je od 2. prosinca 2021. do 2. ožujka 2023.