Aktivizam, Nekategorizirano

Udruga Alternator započela provedbu projekta pomoći djeci i mladima u kriznim situacijama

“Jačanje kapaciteta udruga za pomoć djeci i mladima u kriznim situacijama” naziv je projekta koji ima cilj osnažiti kapacitete OCD-a koji u fokusu imaju djecu i mlade. Nositelj projekta je Udruga za promicanje stvaralaštva i jednakih mogućnosti Alternator, a partner je Udruga za kreativni socijalni rad. Fokus projekta bit će na organiziranju volonterskih aktivnosti te provedbi izobrazbe i drugih oblika jačanja i unaprjeđenja kapaciteta zaposlenika i volontera uključenih udruga, navodi u priopćenju Udruga za promicanje stvaralaštva i jednakih mogućnosti Alternator.

Projekt je započeo u prosincu 2021. a do sada su u sklopu projektnih aktivnosti održane četiri edukacije za zaposlenike i volontere. Kako bi udruge pravovremeno i učinkovito odgovorile na potrebe djece i mladih jedna od edukacija na projektu bila je “Mapiranje potreba zajednice” na koju se nadovezala i prošlotjedna edukacija o radu s djecom u kriznim situacijama, održana 26. i 27. siječnja 2023. godine u Zagrebu.

Edukaciju je vodila Gorana Banda, iz konzultantske tvrtke Re:public. Uz zaposlenice udruga uključenih u projekt, edukaciji su prisustvovale i volonterke, studentice socijalnog rada i socijalne pedagogije.

Cilj edukacije bio je osvijestiti važnost participacije djece u planiranju, izvođenju, kao i pri evaluaciji aktivnosti/projekata te uz stručno vodstvo konzultantice izraditi prilagođeni program koji u sebi ima integriranu dimenziju participacije djece. Time se stvaraju preduvjeti da djeca sudjeluju u planiranju, provedbi, praćenju, izvještavanju i evaluaciji projekata udruga. Sudionice su bile inspirirane primjerima iz prakse i aktivno dijelile svoja iskustva rada s djecom i mladima, uključujući i u kriznim uvjetima pandemije – zaključuje se u priopćenju.

…………………………………
Projekt Jačanje kapaciteta udruga za pomoć djeci i mladima u kriznim situacijama, ukupne vrijednosti 277.795,83 kn, financirala je Europska unija kroz Europski socijalni fond u okviru poziva Jačanje kapaciteta OCD-a za odgovaranje na potrebe lokalne zajednice, UP.04.2.1.11.0222 operativni program „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014. – 2020. Bespovratna sredstva osigurana su iz Europskog socijalnog fonda u iznosu 236.126,456 kuna i iz Državnog proračuna u iznosu 41.669,375 kuna. Korisnik bespovratnih sredstava je Udruga za promicanje stvaralaštva i jednakih mogućnosti Alternator. Razdoblje provedbe projekta je od 2. prosinca 2021. do 2. ožujka 2023.