Mjesec: srpanj 2020.

Hrvatska Nekategorizirano

HCK dodjeljuje dva milijuna kuna stradalima u potresu

“Za jednokratnu novčanu pomoć mogu se javiti fizičke osobe koje su vlasnici obiteljskih kuća/stanova ili su zaštićeni najmoprimci slabijeg socijalnog statusa, a koji su tijekom potresa imali prebivalište/boravište na području Grada Zagreba, Zagrebačke županije te Krapinsko-zagorske županije”.