EHO, Nekategorizirano

Bolnica Pakrac EU novcem potpuno prilagodila pristup slijepim i slabovidnim pacijenatima

Foto: Udruga slijepih Pakrac-Lipik

„Bolnica Pakrac želi svojim radom biti na raspolaganju svim pacijentima te svakodnevno radi na poboljšanju kvalitete i dostupnosti zdravstvene skrbi. Čast nam je i zadovoljstvo biti partnerom na projektu „Nismo sami“ gdje smo imali prilike upoznati se i prilagoditi se specifičnim potrebama jednog dijela naših pacijenata kako bi im olakšali pristup zdravstvenoj zaštiti, koje nismo mogli u potpunosti prethodno prepoznati.  Nadamo se da će naši pacijenti biti zadovoljni te da ćemo zajedno nastaviti raditi u interesu svih naših korisnika.“, rekla nam je Marina Major, ravnateljica Opće županijske bolnice i bolnice hrvatskih veterana Pakrac povodom završne konferencije projekta održane u ponedjeljak, 25. listopada.

Postavljanjem vanjskih staza vodilja i taktilne karte bolnice na ulazu u sam objekt, biti će završeni svi radovi vezani uz prilagodbu i adaptaciju bolnice potrebama slijepih i slabovidnih pacijenata, dodaje Stanko Kovačić, Predsjednik udruge slijepih Pakrac – Lipik koja je inicirala aktivnosti ovog sveobuhvatnog projekta. „Završetkom radova, naša bolnice neće biti samo prva bolnica u ovom dijelu Hrvatske već i druga bolnica u državi koja je u potpunosti izvršila navedenu prilagodbu. Izuzetno nam je drago jer je kroz našu inicijativu ova u budućnosti neizbježna stavka u izjednačavanju mogućnosti osobama s invaliditetom tako kvalitetno i uspješno riješena korištenjem sredstava Europske unije i to iz fonda koji nije prvenstveno namijenjen ovakvim pothvatima.“ dodao nam je g. Kovačić te istakao: „Sam natječaj na koji smo se javili nije inicijalno predviđao ovakvu vrstu aktivnosti no mi smo se odlučili umjesto ulaganja u opremu za samu udrugu i aktivnosti za članove udruge, predložiti provedbu ove aktivnosti koja ima dugoročan utjecaj na našu zajednicu i koja će olakšati ne samo sadašnjost već i pristup budućim pacijentima bolnice – slijepim i slabovidnim osobama. Naš rad je općenito uvijek usmjeren na dugoročne rezultate, a ne samo na zadovoljenje potreba postojećih članova i korisnika.“

Radovi na prilagodbi bolnice potrebama slijepih i visokoslabovidnih pacijenata su uključivali postavljanje staza vodilja u unutrašnjosti i vanjskom dijelu oko bolnice, nabavku potrebne opreme – bolničkih pisanih materijala i uputa za pacijente na Braillovom pismu, materijale snimljene u zvučnom obliku te zvučne reproduktore i elektronska povećala kao i označavanje ordinacija unutar bolnice natpisima na Braillovom pismu. Ukupna vrijednost radova i opreme je iznosila 155.642,56 Kuna, a sve radonje je izvelo poduzeće TIFLOTEHNA d.o.o. iz Zagreba.
Osim fizičke prilagodbe bolnice, Udruga slijepih Pakrac – Lipik je u suradnji s Hrvatskim savezom slijepih organizirala jednodnevnu edukaciju osoba koje rade u sustavu zdravstva i njege odnosno socijalne skrbi o pristupu I komunikaciji sa slijepim osobama.

Sve aktivnosti se provode u okviru projekta „Nismo sami“ odobrenog u sklopu poziva „Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici – faza I„ financiranog bespovratnim sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda, a  zajednički ga provode Grad Pakrac i partneri: Udruga slijepih Pakrac-Lipik, Hrvatski crveni križ, Centar za socijalnu skrb Pakrac te Opća županijska bolnica Pakrac i bolnica hrvatskih veterana.
Cilj projekta je inicijativama na lokalnom i regionalnom nivou unaprijediti socijalnu uključenost osoba s invaliditetom pružajući podršku razvoju učinkovitih i uključivih socijalnih usluga čime se povećava kvaliteta života i odgađa ili čak otklanja institucionalizacija te osnažiti i educirati stručnjake koji dolaze u kontakt sa osobama s invaliditetom.