Aktualno, Nekategorizirano

U Lipiku trodnevna edukacija o javnom zagovaranju za udruge osoba s invaliditetom

Udruga slijepih Pakrac – Lipik organizira u Lipiku od petka 17. rujna do nedjelje 19. rujna besplatnu trodnevnu edukaciju “Analitičke i zagovaračke kompetencije za predstavnike udruga osoba s invaliditetom”.

Edukacija će se održati u okviru projekta “Nismo sami”; odobrenog u sklopu poziva „Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici – faza I„ financiranog bespovratnim sredstvima Europske Unije i Europskog socijalnog fonda koji zajednički provode Grad Pakrac i partneri Udruga slijepih Pakrac-Lipik, Hrvatski crveni križ , Centar za socijalnu skrb Pakrac te Opća županijska bolnica Pakrac i bolnica hrvatskih veterana – navodi se u pozivu.

Predviđeno je sudjelovanje ukupno 20 predstavnika udruga s područja Požeško-slavonske, Bjelovarsko-bilogorske i Brodsko-posavske županije, a s obzirom na to kako je mnogima otežano putovanje na dnevnoj osnovi, osobito tijekom vikenda, u okviru radionice je predviđen smještaj sudionika na bazi punog pansiona u prostoru Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Lipik – ističe udruga u pozivu.

Cilj je radionice pružiti podršku organizacijama civilnog društva u korištenju alata za kreiranje politika kako bi se pružile vjerodostojne analize i rješenja za zadovoljavanje potreba udruga osoba s invaliditetom.

Sudionici će se upoznati s načelima i procesom javnog zagovaranja, mogućnostima utjecaja na javne politike, a posebno na području stvaranja poticajnog okruženja za rad udruga osoba s invaliditetom.

Pozivaju se udruge s navedenog područja da se prijave na edukaciju. Rok za prijavu je 15. rujna 2021.

PRIJAVNI-OBRAZAC

PROGRAM EDUKACIJE

Rad udruge pratite na službenoj i FB stranici