Aktualno, Nekategorizirano

Udruga Prizma poziva mlade na besplatni četverodnevni seminar o zagovaranju

Od 23. do 27. studenog 2022. godine u Velom Ižu se održava besplatni seminar namijenjen mladima u dobi od 14 do 30 godina koji ima za cilj upoznati mlade sa zagovaračkim alatima i metodama, Dijalogu EU s mladima, savjetu mladih, alatima koji omogućavaju praćenje provedbe politika za mlade, te potaknuti razvoj mekih vještina mladih kako bi mogli aktivno zagovarati kvalitetne politike za mlade u svojim zajednicama i na nacionalnoj razini, navodi u pozivu Udruga Prizma.

Nauči što je zagovaranje, upoznaj se sa zagovaračkim alatima i metodama, saznaj što je savjet mladih, Dijalog EU s mladima, otkrij alate koji omogućavaju praćenje provedbe politika za mlade, razvij meke vještine kako bi mogao_la aktivno zagovarati kvalitetne politike za mlade u svojoj zajednici i/ili na nacionalnoj razini i upoznaj se s primjerima izvrsnih zagovaračkih kampanja koje su uspješno mijenjale zajednice u kojima živimo.

Kada?

Od 23. do 27. studenog 2022. godine.

Gdje?

DKC Školj, Veli Iž

Za koga?

Mladi u dobi od 14 do 30 godina starosti.

Kako?

Tijekom četverodnevnog programa aktivnosti mladi će kroz iskustveno učenje, igre i simulacije učiti od svojih vršnjaka iz aktivnih Savjeta mladih s područja Zadarske županije i Hrvatske, te mladih koji su aktivni u lokalnoj zajednici u zagovaranju politika za mlade te stjecati potrebne zagovaračke vještine i znanja.

Mladi će po završetku seminara:

– biti više informirani o mogućnostima i prilikama za sudjelovanje u javnim savjetovanjima politika i programa koji se tiču mladih, na lokalnoj i nacionalnoj razini,

– biti upoznati i više znati o procesu Dijaloga EU s mladima,

– biti upoznati s primjerima dobre prakse kampanja i zagovaračkih aktivnosti koje su donijele promjene na lokalnoj ili nacionalnoj razini,

– osnažiti svoje zagovaračke i meke vještine,

– naučiti kako i koje alate i metode koristiti u procesu zagovaranja svojih potreba i potreba većeg broja mladih,

– naučiti kako uključiti različita mišljenja većeg broja mladih u svoje zagovaračke procese.

Sudjelovanje na seminaru je besplatno. Troškovi smještaja, prehrane, radnih materijala u potpunosti pokriva organizator seminara, a sve nastale putne troškove refundira po završetku aktivnosti prema priloženim računima i putnim kartama.

Rok za prijavu je 16. studeni 2022. godine, a prijavljeni će biti obaviješteni o rezultatima odabira 17. studenog 2022. godine.

Više informacija: http://www.udrugaprizma.hr/blog/seminar-zagovaranje-kvalitetnih-politika-za-mlade-poziv

Prijavnica: https://bit.ly/3gWPFWO

Seminar pod nazivom Zagovaranje kvalitetnih politika za mlade održava se u okviru projekta Podrška razvoju rada s mladima u Zadarskoj županiji i sufinanciran je sredstvima Erasmus+ programa Europske unije.