Stajališta

Nekategorizirano Stajališta

2. veljače, Svjetski dan vlažnih staništa: Očuvajmo ih!

Svjetski dan vlažnih staništa obilježava se 2. veljače, jer je na taj dan 1971. u iranskom gradu Ramsaru potpisana Konvencija o močvarama, naročito kao staništa ptica močvarica. Hrvatska je potpisnica Ramsarske konvencije od 1991., a na njezinu popisu su: Parkovi prirode Kopački rit, Lonjsko polje i Vransko jezero, te Posebni rezervat Crna Mlaka u Jastrebarskom i Donji tok rijeke Neretve.