EHO, Nekategorizirano

DKC LAMPARNA objavila poziv za provedbu dvije umjetničke akcije

Centar za građanske inicijative (CGI) Poreč, jedan od partnera u projektu Društveno-kulturni centar LAMPARNA, poziva mlade umjetnike/ce, dizajnere/ice, sociologe/inje,…, kao i sve ostale zainteresirane kreativce/ke da predlože gerilske/umjetničke akcije, kojima je cilj među građanima/kama promovirati civilno – javno partnerstvo i sudioničko upravljanje. Kako bi bile dostupne što većem broju građana/ki, akcije moraju biti izvedene u javnom prostoru na području Grada Labina.

S odabranim autorima/cama ili grupom autora/ica biti će sklopljen autorski ugovor za provedbu umjetničke akcije, jedne u 2019. i jedne do 30. rujna 2020., u bruto iznosu od 15.000,00 Kn, koji uključuje honorar i sve ostale troškove autora/ica (put, dnevnice, smještaj,..), kao i troškove produkcije te izvedbe umjetničke akcije.
Prijava mora sadržavati:

1. Tri referentna rada/projekta autora/ice u formi fotografije (jpg), videa, zvučnog zapisa,… , odnosno sukladno mediju autorskog djelovanja, ili link(ove) za Internet stranice.
2. Kratak koncept predložene akcije (maksimalno 1 kartica teksta).
3. Kratki životopis autora/ice (maksimalno pola kartice teksta).

Prijave se podnose na e-mail adresu cgiporec@cgiporec.hr i cc na lae@pu.t-com.hr, predmet: GERILSKA AKCIJA – zaključno do 15. kolovoza 2020.

Projekt Društveno-kulturni centar “Lamparna” sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.
KORISNIK: Labin Art Express XXI (L.A.E. XXI), Rudarska 1, 52220 Labin,
E-mai: lae@pu.t-com.hr, Tel:+385.52.857041
PARTNERI: Grad Labin, KUD Ivan Fonović Zlatela Kršan, Udruga žena Sv. Nedelja “Mendula”, Udruga “Metamedij” Pula, Udruga “INFORMO” Vodnjan, Istarska kulturna agencija, Centar za građanske inicijative Poreč
TRAJANJE PROJEKTA: 29.10.2018. – 28.10.2020. UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA:2.102.349,68 HRK
EU POTPORA:1.786.997,23 HRK