Aktivizam, Nekategorizirano

Labin Art Express poziva na petodnevnu Ljetnu školu umjetnosti i aktivizma

Labin Art Express XXI objavio je poziv za sudjelovanje u petodnevnoj Ljetnoj školi umjetnosti i aktivizma koja se organizira u okviru projekta Društveno-kulturni centar “Lamparna”, a koji sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Poziv prenosimo u cjelosti:

Javnim pozivom pozivaju se zainteresirani umjetnici/e i aktivisti/kinje, posebno oni zainteresiranim za aktivno promišljanje i stvaranje novih angažiranih umjetničkih projekata, uključivanje šire zajednice u svoj rad, poticanje odgovornijeg i kritičkog promišljanja, da se prijave za sudjelovanje u ovom programu.

Program LJETNA ŠKOLA AKTIVIZMA namijenjen je umjetnicima/ama i aktivistima/kinjama iz Istre koji/e će tijekom boravka u Labinu raditi na metodama: – kontekstualiziranja angažiranog umjetničkog performansa; – povezivanja aktivizma i arta; – mobiliziranja šire zajednice; – stvaranja akcija i happeninga: – propitivanja ne/uspjeha; – stvaranja zajedničkih platformi; – produciranja novih inicijativa Voditelji/ce programa su Zvonimir Dobrović, Bruno Isakovic, Nataša Rajković, Silvija Stipanov, uz gostujuće predavače/ice iz Istre.

Prijave se šalju isključivo na e-mail adresu tina@lae.hr s naznakom “LJETNA ŠKOLA AKTIVIZMA”, najkasnije do 26. lipnja 2020., do 23:59. Prijave moraju sadržavati pismo motivacije i biografiju. O ishodu natječaja prijavitelji/ce će biti obaviješteni najkasnije do 07.srpnja 2020. godine.

Fond za druge, IKA-Istarska kulturna agencija-Agenzia culturale Istriana i Labin Art Express XXI pokrivaju troškove smještaja i boravka u Labinu, trošak hrane za sudionike te studijske posjete umjetničkim i aktivističkim organizacijama u Istri.

Organizator: Labin Art Express XXI I IKA-Istarska kulturna agencija-Agenzia culturale Istriana Suradnici: udruga Domino / Fund for Others – Fond za druge je program poticanja zajedničke podrške umjetnosti, aktivizma i edukacije. Jedna od glavnih aktivnosti Fonda za druge je organiziranje edukacija i rezidencija za umjetnike/ce i aktiviste/kinje iz Hrvatske i regije.

PROJEKT: Društveno-kulturni centar “Lamparna” DKC Lamparna

KORISNIK: Labin Art Express XXI (L.A.E. XXI), Rudarska 1, 52220 Labin, E-mai: lae@pu.t-com.hr, Tel:+385.52.857041

PARTNERI: Grad Labin – Službeni profil, KUD “Ivan Fonović Zlatela” Kršan, Udruga žena Sv. Nedelja “Mendula”, Udruga Metamedij, Udruga Informo – Associazione Informo, IKA-Istarska kulturna agencija-Agenzia culturale Istriana, Centar za građanske inicijative Poreč

TRAJANJE PROJEKTA: 29.10.2018. – 28.10.2020.

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 2.102.349,68 HRK

EU POTPORA: 1.786.997,23 HRK

Projektu Društveno-kulturni centar “Lamparna” DKC Lamparna odobrena su bespovratna sredstva na pozivu na dostavu projektnih prijedloga Kultura u centru – potpora razvoju javno-civilnog partnerstva u kulturi, koji  je proveden u sklopu Prioritetne osi 4 „Dobro upravljanje“ Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.“, s ciljem razvoja dobrog upravljanja u kulturi jačanjem suradnje organizacija civilnog društva i javnog sektora.