Nekategorizirano, Svijet

Europska komisija predstavila Akcijski plan EU-a za borbu protiv rasizma 2020. – 2025.

Na slici Luka Bogdan.
foto HINA

Europska komisija u petak je predstavila akcijski plan EU-a za borbu protiv rasizma za razdoblje 2020. – 2025. koji predviđa niz mjera putem zakonodavstva Unije, ali i drugim sredstvima.

Taj akcijski plan najavila je u srijedu predsjednica Komisije Ursula von der Leyen u svom govoru u stanju Unije.

“Napredak u borbi protiv rasizma i mržnje krhak je – teško ga je ostvariti, a tako lako izgubiti. Sada je trenutak za promjene. Za izgradnju istinski antirasističke Unije u kojoj osuda prelazi s riječi na djelo. Komisija predlaže akcijski plan koji će nam to omogućiti”, rekla je von der Leyen.

Komisija u svom akcijskom planu navodi da će, među ostalim, osigurati da države članice u potpunosti provedu relevantno zakonodavstvo Unije i, prema potrebi, dodatno ojačaju pravni okvir, posebno u područjima koja još nisu obuhvaćena zakonodavstvom o nediskriminaciji, kao što je izvršavanje zakonodavstva.

Komisija usto poziva države članice da u najvećoj mogućoj mjeri iskoriste sva sredstva koja su im na raspolaganju, posebno financijska sredstva dostupna u okviru sljedećeg dugoročnog proračuna EU-a i instrumenta Next Generation EU.

Akcijskim planom okupljaju se akteri na svim razinama kako bi se učinkovitije borili protiv rasizma u Europi, među ostalim donošenjem nacionalnih akcijskih planova za borbu protiv rasizma.

Komisija ističe da bi akcijskim planom trebalo postići sljedeće:

– Bolje izvršavanje zakonodavstva Unije – Unija ima snažan pravni okvir za borbu protiv diskriminacije, rasizma i ksenofobije, ali postoji jasna potreba za preispitivanjem tog okvira i utvrđivanjem mogućih nedostataka koje treba ukloniti. Komisija će 2021. izvijestiti o primjeni Direktive o rasnoj jednakosti te će do 2022. prema potrebi donositi pravne akte. Komisija će osigurati i potpuno i ispravno prenošenje i provedbu Okvirne odluke o suzbijanju rasizma i ksenofobije, među ostalim provođenjem postupaka zbog povrede.

– Bliža koordinacija – Komisija će imenovati koordinatora za antirasizam i započeti redoviti dijalog s dionicima, koji će se sastajati najmanje dvaput godišnje. Koordinator će se povezati s pripadnicima rasnih ili etničkih manjina te surađivati s državama članicama, Europskim parlamentom, civilnim društvom, akademskom zajednicom i Komisijom kako bi se ojačali odgovori politika u području antirasizma.

– Pravedni policijski sustav i zaštita – države članice potiču se da uz potporu agencija EU-a, kao što su Agencija za temeljna prava (FRA) i Agencija za osposobljavanje u području izvršavanja zakonodavstva (CEPOL), pojačaju napori kako bi se spriječili diskriminacijski stavovi tijela za izvršavanje zakonodavstva i povećala vjerodostojnost izvršavanja zakonodavstva protiv zločina iz mržnje.

– Pojačano djelovanje na nacionalnoj razini – države članice potiču se na donošenje nacionalnih akcijskih planova protiv rasizma i rasne diskriminacije do kraja 2022. Komisija će do kraja 2021. u suradnji s nacionalnim stručnjacima objediniti glavna načela za izradu učinkovitih nacionalnih akcijskih planova te će do kraja 2023. dostaviti prvo izvješće o napretku.

– Povećanje raznolikosti osoblja EU-a – Komisija će znatno poboljšati reprezentativnost osoblja Komisije mjerama usmjerenima na zapošljavanje i odabir osoblja. Druge institucije EU-a pozivaju se da poduzmu slične mjere.

– Ostale mjere navedene u akcijskom planu uključuju: informiranje javnosti i uklanjanje rasnih i etničkih stereotipa putem medija, obrazovanja, kulture i sporta te poboljšano prikupljanje podataka raščlanjenih prema etničkom ili rasnom podrijetlu. Komisija će pokrenuti i godišnje imenovanje europskih prijestolnica uključivanja i raznolikosti te organizirati sastanak na vrhu protiv rasizma u proljeće 2021.

“Ovim akcijskim planom potvrđujemo da rasizam nije samo stvar pojedinaca, nego je i strukturni problem. Stoga ga moramo ukloniti na svim razinama upravljanja kako bismo došli do odlučnog iskoraka. Zbog toga se, među ostalim, bavimo izvršavanjem zakonodavstva, društvenim stavovima, stereotipima i gospodarskim problemima te potičemo države članice da donesu svoje akcijske planove za borbu protiv rasizma”, rekla je povjerenica za ravnopravnost Helena Dalli.