Nekategorizirano, Svijet

Globalni pregovori o smanjenju plastičnog otpada ulaze u treći krug

Treći krug pregovora između predstavnika država članica UN-a počet će u kenijskome glavnom gradu Nairobiju u ponedjeljak kako bi se finalizirali detalji globalno obvezujućeg sporazuma o drastičnom smanjenju plastičnog otpada.

Svrha je pregovora sklapanje globalno obvezujućeg sporazuma kako bi se štetni učinci zagađenja okoliša i ljudskog zdravlja plastikom sveli na najmanju moguću mjeru.

Prema udruzi proizvođača plastike Plastics Europe, u svijetu je 2022. proizvedeno 400,3 milijuna tona plastike – dvostruko više nego 2002.

Više od 90 posto toga napravljeno je od materijala na bazi nafte, iako je udio bio-baziranih i recikliranih sirovina porastao.

Najveća briga je trajanje plastike – jer jednom proizvedena, potrebna su stoljeća da se plastika ponovno razgradi. Prema znanstvenicima, od cjelokupnog plastičnog otpada koji je nastao između 1950. i 2018. godine, 76 posto je odloženo na odlagališta ili u okoliš.

Procjenjuje se da između 4,8 i 12,7 milijuna tona plastičnog otpada svake godine završi u oceanima. Ondje nanosi štetu ekosustavima, bilo kao sitne čestice – poznate kao mikroplastika – ili ispuštanjem otrovnih kemikalija.

Prema izvješću Programa UN-a za okoliš, globalno zagađenje plastikom moglo bi se smanjiti za 80 posto do 2040. godine.

(Hina)