Nekategorizirano, Stajališta

GOOD inicijativa: U nastavi na daljinu isključene najranjivije grupe djece

foto HINA/ Damir SENCAR

GOOD inicijativa prozvala je u utorak Ministarstvo obrazovanja zbog diskriminacije i isključivanja najranjivijih grupa djece iz odgojno-obrazovnog procesa u nastavi na daljinu te će zbog toga uputiti pritužbu i UN-ovu Odboru za prava djeteta, prenosi Hina.

Devet punih tjedana nakon početka nastave na daljinu, najranjivije su grupe djece u potpunosti ili djelomično isključene iz odgojno-obrazovnog procesa te je time narušeno njihovo ljudsko pravo na obrazovanje, stoji u priopćenju GOOD inicijative.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja ne odaziva se, kažu, na upite organizacija i inicijativa koje posljednjih tjedana upozoravaju na diskriminaciju prema romskoj, srpskoj, izbjegličkoj i drugoj djeci nedominantnog etničkog porijekla i kojima hrvatski nije materinski jezik.

Osim toga, učenici i obitelji koji žive u siromaštvu ili su u riziku od siromaštva, kao i druga djeca koja pripadaju marginaliziranim i ugroženim grupama, zbog zatvaranja škola, izgubili su i različite oblike pomoći i podrške koje su inače dobivali kroz školski sustav poput besplatnog obroka za dijete, psihološke podrške, podrške u učenju i sl.

Stoga će GOOD inicijativa i organizacije Are You Syrious, Romska organizacija mladih Hrvatske i Srpsko narodno vijeće uputiti i pritužbu UN-ovu Odboru za prava djeteta zbog povrede prava na pristup obrazovanju te diskriminaciju djece kojima hrvatski nije materinji jezik u procesu provedbe nastave na daljinu.

Te organizacije smatraju da obrazovne vlasti trebaju poduzeti ozbiljne korake u uključivanju ranjivih i marginaliziranih grupa u odgojno-obrazovni proces. To znači osiguravanje potrebnih informacija učenicima, obiteljima i nastavnicima, pristup adekvatnim nastavnim sadržajima, nadoknadu gradiva i podršku u nastavi svima kojima je to potrebno, ali i potrebna sredstva i uvjete za rad.