Nekategorizirano, Stajališta

HHO poziva Sabor da imenuje vanjske članove saborskih odbora

hho-cicak– Hrvatski helsinški odbor za ljudska prava (HHO) pozvao je u petak Hrvatski sabor da u što kraćem roku dovrši postupak imenovanja vanjskih članova odbora kako bi se u rad najvišeg zakonodavnog tijela Hrvatske vratilo poštivanje vladavine prava.

HHO podsjeća da je od konstituiranja Sabora do danas prošlo već godinu dana, pri čemu je Sabor usvojio 116 zakona, a u proceduri je još stotinu. Stoga se pita kako je moguće da suprotno odredbama Poslovnika još uvijek nisu imenovani vanjski članovi radnih tijela (odbora), iako su javni pozivi bili raspisani prije nekoliko mjeseci.

Poslovnikom je predviđeno da Sabor imenuje 29 radnih tijela – saborskih odbora. U pojedini saborski odbor može se imenovati „do šest javnih, znanstvenih i stručnih djelatnika koji imaju sva prava člana radnog tijela, osim prava odlučivanja“.

S obzirom na to da je postupak imenovanja vanjskih članova odbora odavno započeo objavljivanjem javnog poziva za predlaganje kandidata, zašto Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove još uvijek nije dostavio Saboru prijedlog odluke o imenovanju članova radnih tijela, a ako jest, zašto ta radna tijela još uvijek nisu imenovana, pita se HHO.

S obzirom na to da Hrvatski sabor očito ne poštuje mjerodavna poslovnička pravila, takvo njegovo postupanje protivno je članku 5. stavku 2. Ustava koji propisuje da je svatko dužan “držati se Ustava i prava i poštivati pravni poredak Republike Hrvatske”. Taj ustavni zahtjev obvezuje i same donositelje pravnih normi. Štoviše, osnovna značajka demokratske države utemeljene na vladavini prava upravo je vezanje donositelja pravnih normi za te iste pravne norme (u ovom slučaju, Hrvatskoga sabora za odredbe vlastitog Poslovnika), stoji u priopćenju HHO-a.