EHO, Nekategorizirano

Hrvatska koristi najviše energije vjetra i sunca u regiji

Hrvatska i dalje koristi  mali dio potencijala
Hrvatska i dalje koristi mali dio potencijala

Strategija održive energije za jugoistočnu Europu (South East Europe Sustainable Energy Policy, SEE SEP) je projekt na kojem sudjeluje 18 nevladinih organizacija diljem regije (Albanija, Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Kosovo, Makedonija, Crna Gora i Srbija) i EU. Cilj SEE SEP projekta je pomoći NVO-ima i građanima pri stvaranju utjecajnijih strategija i praksa u smjeru pravednije, čišće i sigurnije energetske budućnosti u jugoistočnoj Europi.

Ovaj su tjedan objavili nove statističke podatke koji pokazuju da Jugoistočna Europa ostvaruje napredak, doduše nejednak, prema povećanju održivosti u energetskom sektoru. Emisije CO2, gubici električne energije i energetska intenzivnost doživjeli su pad u većini zemalja ovog područja, ali je ostvaren manji napredak u povećanju udjela sunčeve energije i energije vjetra, kao i u borbi protiv korupcije.

Statistika se odnosi na Hrvatsku, BiH, Srbiju, Crnu Goru, Kosovo, Makedoniju i Albaniju, a usporedbe podataka iz 2010. i 2014./2015. služe kao dodatak Izvještajima Europske komisije o napretku. Ova statistika uzima u obzir i druge faktore osim uvođenja propisa kako bi se proučile konkretne promjene tijekom posljednjih pet godina.

Neki od podataka koje valja istaknuti:

– Emisije CO2 po osobi uzrokovane izgaranjem fosilnih goriva smanjile su se između 2010. i 2014. u svim zemljama osim u Bosni i Hercegovini i Albaniji. Međutim, postoji mogućnost da je pad emisija u Srbiji uzrokovan poplavama 2014.

– Hrvatska koristi najviše energije vjetra i sunca u regiji, sa 5.5% električne energije proizvedene iz energije vjetra u 2014. godini. Iste je godine proizvedene električna energija iz sunčeve energije bila 35 GWh – međutim, to je i dalje mali dio potencijala.

– Gubici uzrokovani prijenosom i distribucijom su se smanjili između 2010. i 2015. u svim zemljama osim u Albaniji.
– Kosovo najviše ovisi o ugljenu koji je 2014. generirao 97% električne energije u zemlji. Makedonija i Srbija su na drugom i trećem mjestu, sa 69.5% i 64.8% električne energije dobivene iz ugljena. U usporedbi s tim, EU je 2014. godine proizvodila 26.3% električne energije iz ugljena.
– Energetska intenzivnost – količina energije utrošena po jedinici ostvarenog BDP-a – smanjila se između 2010. i 2014. u svim zemljama osim u Bosni i Hercegovini i Albaniji.
– Između 2010. i 2015. sve su zemlje osim Makedonije i Albanije poboljšale svoje rezultate u Transparency Internationalovom indeksu percepcije korupcije – ali gotovo zanemarivo malo.

– Utješno je da je više zemalja u regiji sposobno smanjiti emisije stakleničkih plinova uzrokovanih izgaranjem fosilnih goriva. Međutim, Srbija i Bosna i Hercegovina mogle bi zbog ispodprosječnih rezultata uskoro postati pravno odgovorne, ako hitno ne poduzmu nešto u vezi toga – komentirala je Dragana Mileusnić iz organizacije Climate Action Network Europe.

– Napokon napredujemo po pitanju rasipanja energije zbog gubitaka ostvarenih kroz prijenos, distribuciju i neučinkovito korištenje u većini regije, ali zašto Albanija ne uspijeva iskoristiti prednosti onoga što joj je servirano na pladnju? Takva su ulaganja uvijek isplativa i nema izlike za ovakvo rasipanje energije – dodala je Lira Hakani iz organizacije EDEN Center u Albaniji.

– Razočaravajuće je što se unatoč visokom interesu ulagača u regiji energija vjetra i energija sunca i dalje vrlo slabo koriste. Sve zemlje moraju do 2020. postići određene ciljeve po pitanju obnovljive energije, a energija sunca i vjetra dva su izvora energije koji bi se mogli dodatno povećati kad bi za to postojala politička volja – zaključila je Sonja Risteska iz organizacije Analytica u Makedoniji.

– Iako u regiji ima najmanje gubitke u prijenosu i distribuciji, najpovoljniji indeks percepcije korupcije i najveći udio novih obnovljivih izvora energije, Hrvatska je daleko od ostvarivanja svojeg potencijala, europskog prosjeka i ciljeva EU-a – Ivana Rogulj, DOOR