Nekategorizirano, Stajališta

Ljudska prava u Hrvatskoj: pregled stanja za 2019. godinu

Ljudska prava u Hrvatskoj: pregled stanja za 2019. godinu izvještaj je Kuće ljudskih prava Zagreb koji daje uvid u kršenja, probleme i izazove u području zaštite i promicanja ljudskih prava u Hrvatskoj tijekom prošle godine. Izvještaj je nastao temeljem sustavnog cjelogodišnjeg praćenja i prikupljanja informacija od relevantnih dionika civilnog društva i akademske zajednice koji se bave ljudskim pravima.

Opća ocjena stanja ljudskih prava u Hrvatskoj za 2019. je: stagnacija. Nije bilo jasnog sustavnog napretka, ali ni mjerljivih i vidljivih napora usmjerenih na jačanje i izgradnju sustava zaštite i promocije ljudskih prava.

Ljudska prava ni u 2019. nisu bila na političkoj agendi institucija i donositelja odluka. Nastavak je to negativnog trenda političkog i institucionalnog zanemarivanja rada na ljudskim pravima prisutnog od ulaska Hrvatske u Europsku uniju.

Hrvatska već godinama nema temeljne javne politike u području ljudskih prava, pa samim time ni plan kako zaustaviti i preokrenuti negativni trend srozavanja dostignutih standarda u pojedinim područjima ljudskih prava. Društveni problemi, poput netolerancije, govora mržnje, diskriminacije i nasilja motiviranog mržnjom rješavaju se samo reaktivno i površno. I prošle godine je građanski odgoj i obrazovanje bio zanemaren i marginaliziran u obrazovnom sustavu. Nažalost, djecu i mlade se ne uči o njihovim temeljnim ljudskim pravima i solidarnosti, niti ih se potiče da aktivno sudjeluju u društvu.

Ekonomske nejednakosti najviše pogađaju ugrožene i marginalizirane društvene skupine. Osobe starije životne dobi i djeca su posebno izloženi riziku od siromaštva.Istovremeno, iako nominalno postoji, Hrvatska zapravo nema upotrebljivu i na principima ljudskih prava razrađenu strategiju suzbijanja siromaštva. Svaki peti građanin i dalje živi u riziku od siromaštva, uočavaju se regionalne nejednakosti u dohotku, ali i pristupu obrazovanju, zdravstvenoj i socijalnoj zaštiti.

Zabrinjava internost institucija u pogledu sposobnosti države da aktivno pristupi rješavanju kompleksnih problema današnjice poput migracija, klimatskih promjena, izazova tehnološkog razvoja i digitalnog doba te negativnih populacijskih kretanja. U kontekstu ovih globalnih izazova,posebno zabrinjava nedostatak kvalitetnih javnih politika i rješenja temeljenih na principima i standardima poštivanja, zaštite i promocije ljudskih prava.

Umjesto napretka, kontinuirano svjedočimo problemima i kršenjima ljudskih prava u područjima poput medijskih sloboda i pravosuđa. Sporost pravosuđa, birokratiziranost javne uprave, percepcija korupcije i nepovjerenje u institucije dodatno doprinose razini nezadovoljstva životom u Hrvatskoj.

Cijeli izvještaj, dostupan je ovdje: Ljudska prava u Hrvatskoj: pregled stanja za 2019.