Nekategorizirano, Stajališta

Na FF-u se ispisuje najtamnija stranica u povijesti fakulteta

Izvor i foto HINA
Izvor i foto HINA

Studenti i profesori Filozofskog fakulteta nezadovoljni radom dekana Vlatka Previšića u četvrtak su ponovili zahtjev za njegovom smjenom i pozvali ga da podnese ostavku, prozvavši ga za narušavanje ugleda fakulteta i nezakonit rad, zbog čega očekuju da reagira i rektor zagrebačkog Sveučilišta Damir Boras.

Zahtjev je upućen nakon što je inicijativa profesora, članova Fakultetskog vijeća, na početku redovite sjednice toga Vijeća pročitali svoju izjavu ne želeći prihvatiti dnevni red sjednice koji je predložio dekan Previšić, jer Vijeće smatraju nelegalnim prema važećim zakonskim propisima.

Sudjelovanje na sjednici onemogućeno je, naime, studentskim predstavnicima u Vijeću, čiji je izbor odlukom od 13. rujna poništio Senat zagrebačkog Sveučilišta, što inicijativa profesora u Vijeću te studenti osporavaju.

Nakon izlaska profesora sa sjednice, izjavu koju su pročitali na sjednici, pred studentima okupljenim ispred dekanata pročitao je profesor Nenad Ivić koji je kazao kako je sjednicu napustila većina članova Vijeća.

Na FF-u se ispisuje najtamnija stranica u povijesti fakulteta

Profesori su u izjavi zatražili povlačenje zaštitara, ocijenivši da su na fakultetu “radi zastrašivanja studenata i nastavnika, budući da nema ni nasilja, ni nereda”, a zgroženi su i zbog toga što je jučer do 17 sati te danas do 15 sati bila zatvorena knjižnica, a bio je onemogućen i pristup studentskoj referadi. “Događanjima na FF-u protekla dva tjedna ispisuje se najtamnija stranica u povijesti fakulteta”, stoji u izjavi.

Za odluku Senata Sveučilišta, koji je poništio izbore za Studentski zbor FF-a i studentskih predstavnika u Fakultetskom vijeću (koji su održani 25. i 26. ožujka 2015. godine), inicijativa profesora u izjavi navodi da je neobvezujuće mišljenje što, kako ističu, stoji i u glavi dokumenta. Odnosno, naveo je Ivić, to nije odluka povodom provedenog upravnog nadzora.

“Pored toga, odlukom Senata, kako se ukazuje u dopisu rektoru Damiru Borasu od 20. rujna 2016. godine, dovodi se u pitanje legalnost svih odluka Vijeća FF-a u razdoblju od ožujka 2015. do rujna 2016. godine, čime se otvara prostor za potpuni pravni nered, jer nije moguće tvrditi da je jedna odluka nekog tijela zbog njegovog nepropisnog sastava prilikom donošenja te odluke nevaljana, a druga to nije”, dodaje se u izjavi.

Inicijativa profesora u izjavi ističe i da, bez obzira na pravna tumačenja, smatraju potpuno neprihvatljivom situaciju u kojoj se na Vijeću FF-a donose odluke dok su predstavnici nekog odsjeka ili dijela fakulteta isključeni iz rada Vijeća.

“To nije tek načelni, etički problem, već će biti i pravno proceduralni, budući da rad i odluke takovog krnjeg vijeća nemaju legalnost”, stoji u izjavi.

U njoj se odbacuje i, kako je pročitao Ivić, sve insinuacije kojima se studente i nastavnike fakulteta potpuno neutemeljeno i maliciozno povezuje, ne samo sa stranačkom politikom, nego i s ekstremističkim političkim opcijama.

“Moramo istaknuti da ovakvo upravljanje fakultetom predstavlja sramotno i skandalozno narušavanje ugleda institucije i onemogućavanje njezina normalnog funkcioniranja”, stoji u izjavi inicijative profesora članova Fakultetskog vijeća FF-a.

Kao posljednju točku urušavanja temeljnih načela akademskog djelovanja navode zatvaranje knjižnice i “izbacivanje nastavnika i studenata kroz sporedne ulaze”.

Statutarna je odgovornost dekana briga za legalnost rada institucije, što uključuje i brigu za regularnost sastava fakultetskog Vijeća, odnosno, navode, Statutom je predviđena stegovna odgovornost dekana za sve neregularnosti.

“Ta se odgovornost ne može prebaciti na studentske predstavnike u fakultetskom Vijeću, a izrazito negativna slika fakulteta koja je stvorena uslijed naprasnog raspuštanja Studentskog zbora FF-a i podizanja neosnovanih kaznenih prijava protiv naših kolega, u direktnoj je suprotnosti s mandatom dekana koji bi trebao štititi ugled institucije, a zapravo ga stalno narušava”, poručuju.

U izjavi se podsjeća da je Vijeće FF-a postupak za razrješenjem Previšića pokrenulo još sredinom lipnja te ističe da je osiguranje regularnih uvjeta rada Vijeća uvjet za okončanje pokrenutog postupaka.

Pri tome je povratak isključenih studentskih predstavnika, naglašavaju, elementarna pretpostavka regularnosti rada Vijeća.

U izjavi novinarima, jedna od članica inicijative profesora, prodekanica Branka Galić kazala je da je dekan Previšić pokušao prekinuti čitanje izjave, ali u tome nije uspio.

Profesor Ivić je dekana Previšića prozvao zbog onemogućavanja rada i kretanja studentima kazavši kako je to sramota. “Ona u meni, kao i, vjerujem, kod svih članova Vijeća, može izazvati samo stid da takva osoba stoji na čelu FF-a. Takvoj osobi ne ostaje ništa drugo nego da ostavku”, ustvrdio je.

Ivić: Očekujemo potez rektora Borasa

Naglasio je i ulogu rektora Borasa koji, kazao je, je čuvar zakonitosti iznad dekana Previšića. “Očekujemo njegove sljedeće poteze”, poručio je.

Članica inicijative profesora, Meri Tadinac najavila je pravne korake kojima će nastojati osporiti odluku dekana Borasa o raspuštanju Studentskog zbora.

“Niti u Statutu Sveučilišta, niti u Zakonu o studentskom zboru nigdje ne stoji da Senat Sveučilišta ima te ovlasti!”, kazala je.

Osporava i dio obrazloženja Senata kako je Fakultetsko vijeće “sastavljeno protivno važećim zakonima i pravilnicima, kao što je ravnomjerna zastupljenost po studijima i godinama studija”, a čime, prema obrazloženju Senata, “nije zakonita ni Odluka o pokretanju postupka razrješenja dekana” FF-a.

“Čak i ako bismo usvojili ideju da je sastav studentskih predstavnika u Vijeću nezakonit, to još uvijek ne negira pokrenuti postupak za razrješenje dekana Previšića. Naime, odluka koja je donesena na ovaj način ne može se primijeniti na odluke donesene prije njezinog stupanja na snagu. Prema tome, pravno tumačenje koje mi imamo je da je još uvijek otvoren postupak za razrješenje dekana, koji po statutu FF-a mora biti okončan glasanjem o tom predmetu“, kazala je.

Rektoru Borasu, potvrdila je, obratili su se jučer, ali odgovor još nisu dobili.

“Nepojmljivo nam je da rektor Sveučilišta šutke promatra sve što se u proteklih dva tjedna događa na FF-u. Na fakultetu s kojeg je otišao na rektorsku poziciju i to stvar na neki način čini još gorom”, kazala je.

Očekuju da rektor Boras u skladu sa svojim ovlastima i funkcijom konačno nešto poduzme da se omogući normalan rad studentima i profesorima, dodala je.