Nekategorizirano, Stajališta

Platforma 112: Jeste li spremni štititi demokratsko društvo?

platforma_crPoučeni iskustvom svjedočenja vidnom urušavanju temeljnih principa liberalne demokracije u Hrvatskoj, kao i u drugim zemljama s vrlo kratkim razdobljem izgradnje demokracije, Platforma 112 od kandidata i kandidatkinja na prijevremenim parlamentarnim izborima očekuje da se jasno i nedvosmisleno odrede prema temeljnim vrijednostima demokracije, odnosno, da nam jasno kažu koliko su spremni štititi i razvijati demokratski politički poredak i pluralno, demokratsko i tolerantno društvo koje mora biti temelj za dobru i pravednu ekonomiju i održivi razvoj naše zemlje.

Organizacije civilnog društva udružene u Platformu 112 smatraju da one političke opcije koje ne razumiju ili ne žele štititi i razvijati mladu hrvatsku liberalnu demokraciju mogu nanijeti veliku štetu i svojim biračima i čitavom hrvatskom društvu. Stoga preduvjet za preuzimanje vlasti za sve političke opcije i kandidate/kinje treba biti njihova jasno artikulirana i dokazana namjera da razvijaju:

– politička prava svih građana i građanki (položaj svih manjina, sloboda mišljenja i javnog izražavanja, sloboda novinarskog djelovanja, priznavanje značajne uloge civilnog društva);

– socio-ekonomska prava (obrazovanje, zdravstvena zaštita, socijalna zaštita, stambena politika, upravljanje javnim dobrima, zaštita okoliša, održivi razvoj);

– demokratski način obnašanja vlasti (poštivanje principa dobre vladavine: otvorenost vlasti za uključivanje građana u procese donošenja političkih odluka, transparentnost, antikorupcijske politike, preuzimanje političke odgovornosti).

One političke stranke i nezavisne kandidate/kinje koji prihvaćaju navedene principe, Platforma 112 poziva da se izjasne o zahtjevima iz sljedećih područja:

– poštivanje ljudskih prava, suzbijanje diskriminacije i suzbijanje nasilja u društvu; zaštita ekonomskih i socijalnih prava građana putem zaštite javnih i prirodnih dobara;

– demokratski način obnašanja vlasti kroz osiguravanje uvjeta za stabilne, odgovorne i demokratične institucije i jednak pristup pravdi;

– suupravljanje EU-om prema principima liberalne demokracije, solidarnosti i socijalne pravde.