EHO, Nekategorizirano

Pravo zatvorenika i djeteta na kontakt – što je važno znati?

Kada jedan od roditelja odlazi na izdržavanje kazne zatvora održavanje kontakta s obitelji je znatno ograničeno. To se također odnosi na ispunjavanje roditeljske uloge i mogućnostima sudjelovanja roditelja u životu djeteta. Prije odlaska na izdržavanje kazne zatvora važno je prikupiti informacije o mogućnostima te zajedno s djetetom napraviti plan o tome kako ćete održavati kontakte i u kojem intenzitetu. U nastavku pročitajte na što je važno obratiti pozornost prilikom planiranja druženja, navodi se na stranici kakodalje.eu .

Odlaskom na izdržavanje kazne zatvora roditelj se fizički odvaja od djeteta te ima sužene mogućnosti održavanja kontakta. Prilikom izrade plana o mogućnostima kontaktiranja važno je uzeti u obzir tri ključna faktora koja značajno utječu na mogućnosti kontaktiranja s vanjskim svijetom.

Stupanj sigurnosti kaznenog tijela je važan s obzirom na mogućnosti i intenzitet kontaktiranja. Tako razlikujemo tri tipa kaznenih tijela po stupnju sigurnosti: zatvoreni, poluotvoreni i otvoreni. Što je veći stupanj slobode to je veća mogućnost kontakta iako, važno je za naglasiti da, svako kazneno tijelo ima svoj kući kućni red kojim se reguliraju svi važni aspekti svakodnevice zatvorenika i zatvorenica.

Prije izdržavanja kazne zatvora možete provjeriti koje su mogućnosti kontakata s vanjskim svijetom tijekom izdržavanja kazne zatvora s obzir na kazneno tijelo gdje ćete izdržavati kaznu zatvora. Možete ih kontaktirati prije odlaska i zatražiti ih informacije. Time ćete moći s djetetom napraviti realnu procjenu o tome kako, kada i pod kojim uvjetima možete biti u kontaktu.

Također, važno je uzeti o obzir prostorne mogućnosti kaznenog tijela za posjete. Često upravo kvaliteta posjeta ovisi o opremljenosti i veličini prostora za posjete. Neki zatvori imaju izrazito skučene prostore te je vrlo teško organizirati posjete kada ima više obitelji u prostoriji. Mogućnosti kontaktiranja s vanjskim svijetom također ovise o ponašanju samog pojedinca temeljem čega može ostvariti pravo na pogodnosti. Ukoliko zatvorenik pokaže dobru suradnju ima priliku ostvariti veće pogodnosti što uključuje i intenzivnije kontakte s vanjskim svijetom.

Mogućnosti kontakta djeteta i roditelja u zatvoru:

Dječje posjete – provjerite raspored za svako kazneno tijelo
Video-pozivi – provjerite koja kaznena tijela imaju tu mogućnost
Telefonski pozivi – svako kazneno tijelo ima dostupne telefonske govornice iz kojih zatvorenici i zatvorenice mogu zvati svoje obitelji. Kada i koliko ovisi o kućnom redu i stupnju sigurnosti te ponašanju samog pojedinca
Pisanje pisama
Čitateljski program udruge Roda
Važno je iskoristiti sve mogućnosti koje postoje te kako bi što više bili uključeni u život djeteta tijekom izdržavanja kazne.

………………………………………..

Članak “Pravo zatvorenika i djeteta na kontakt – što je važno znati” preuzet je sa stranice kakodalje.eu koja je pokrenuta u okviru projekta moto#R – Motiviranjem i osnaživanjem do resocijalizacije koji u partnerstvu provode udruga Roditelji u akciji, Hrabri telefon, Status M i Ekonomska klinika. Projekt moto#R se provodi od srpnja 2019. do srpnja 2021. godine. Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda, ugovoren je na pozivu za dodjelom bespovratnih sredstava “Jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za podršku učinkovitoj resocijalizaciji i reintegraciji počinitelja kaznenih djela u društvenu zajednicu“.

Platforma za resocijalizaciju, novoosnovana neformalna mreža tridesetak organizacija civilnoga društva koje se bave podrškom u socijalnoj rehabilitaciji i reintegraciji počinitelja kaznenoga djela i, posebno, podrškom njihovim obiteljima i djeci, pokrenula je internetsku stranicu kakodalje.eu.