Hrvatska, Nekategorizirano

Pokrenuta internetska stranica kakodalje.eu za sustavnu podršku socijalnoj rehabilitaciji bivših zatvorenika

Platforma za resocijalizaciju, novoosnovana neformalna mreža tridesetak organizacija civilnoga društva koje se bave podrškom u socijalnoj rehabilitaciji i reintegraciji počinitelja kaznenoga djela i, posebno, podrškom njihovim obiteljima i djeci, danas je pokrenula internetsku stranicu kakodalje.eu.

Cilj ove stranice je da bude centralno mjesto informacija o svim aktivnostima organizacija civilnoga društva koje se provode u zajednici, mjesto sa svim informacijama o uslugama koje nude institucije, o programima osposobljavanja i mjerama aktivnog zapošljavanja, o mogućnostima zaposlenja kod poslodavaca, senzibilizaciji zajednice i sl.

Internetska stranica služi i kao katalog informacija za organizacije civilnoga društva, za medije, širu javnost i za ključne dionike (kaznena tijela i probacijske urede, CZSS, obiteljske centre, potencijalne poslodavce) o svim aktivnostima koje se provode za resocijalizaciju počinitelja kaznenih djela, ali i svojevrsna baza standarda u pristupu resocijalizaciji, strateških dokumenata i politika, bilo nacionalnih, europskih ili međunarodnih, etičkih kodeksa, znanstvenih istraživanja, pozitivnih promjena i primjera dobre prakse. Na stranici su dostupne u elektroničkom formatu različite brošure koje su udruge realizirale s ciljem podrške stručnjacima, obiteljima, ali i počiniteljima kaznenih djela koji su otvoreni učenju i promjenama.

Web stranica Platforme za resocijalizaciju nastala je u okviru projekta moto#R – Motiviranjem i osnaživanjem do resocijalizacije koji u partnerstvu provode udruga Roditelji u akciji, Hrabri telefon, Status M i Ekonomska klinika. O stranici, voditeljica projekta moto#R, Ivana Zanze iz udruge Roda rekla je: „Prepoznajući zajednički interes za sinergijskim djelovanjem i razmjenom informacija, iskustava i znanja u području resocijalizacije počinitelja kaznenih djela i pružanju podrške njihovim obiteljima, a posebno djeci, te u cilju stvaranja široke društvene platforme za suradnju, organizacije civilnoga društva koje provode programe resocijalizacije zatvorenika, bivših zatvorenika i drugih počinitelja kaznenih djela i pružaju podršku obiteljima i djeci okupili smo se u neformalnu mrežu s ciljem kreiranja centralnoga mjesta na kojem se strateški promišljaju sve aktivnosti podrške krajnjim korisnicima, kao i zagovaračke akcije te razmjenjuju informacije u svrhu učinkovitije resocijalizacije.

Tijekom suradnje s drugim organizacijama uvidjele smo da provodimo niz aktivnosti u ovom području, a koje bi trebale biti vidljivije i korisnicima i institucijama, ali i nama u udrugama, i da postoji potreba za jednim mjestom na kojem će se moći naći sve informacije o dostupnoj podršci i edukacijama. U ovom trenutku stranica nudi pedesetak tekstova iz različitih područja, od savjeta koji će počiniteljima kaznenih djela pomoći pri zapošljavanju nakon izlaska iz zatvora, do savjeta obiteljima kako se nositi s izazovima i problemima kad član obitelji počini kazneno djelo. Tako ovdje članovi obitelji mogu pročitati kako pripremiti dijete na posjet zatvoru, kako mu reći da je otac ili majka počinio kazneno djelo i sl. Stranica će se redovito dopunjavati novim tekstovima, pa pozivamo stručnjake da nam se pridruže u kreiranju potrebnih sadržaja. Kako bismo podršku zajednice učinili dostupnijom, kreirali smo i svojevrsnu mrežu podrške, adresar institucija i udruga kojima se ljudi mogu obratiti za pomoć, s opisom njihovog djelovanja, pa prema mjestu stanovanja osoba može lako doći do dostupnih informacija i kontakata.

Pomoćnica ministra pravosuđa i uprave, Jana Špero, ovakvu inicijativu drži važnom, posebno u podršci nakon izlaska iz zatvora: „Uprava za zatvorski sustav i probaciju Ministarstva pravosuđa i uprave podržava kreiranje Platforme za resocijalizaciju i internetske stranice na kojoj će se počinitelji kaznenih djela koji izvršavaju sankcije na slobodi kao i osobe koje se otpuštaju s izvršavanja kazni zatvora i odgojnih mjera moći na jednostavan i kvalitetan način upoznati s mogućnostima pružanja podrške članovima njihovih obitelji od strane organizacija civilnog društva. Probacijski i zatvorski službenici s svom radu osuđenike kontinuirano pripremaju za život na slobodi u skladu sa zakonom i društvenim normama. Unatoč tome, neki od njih nakon završetka tretmana ne uspijevaju organizirati svoj život na društveno prihvatljiv način. Za mnoge je bivše zatvorenike izlazak iz kaznenih tijela i nastavak života u društvenoj zajednici događaj praćen brojnim neizvjesnostima. U situaciji kada su možda narušeni obiteljski odnosi a društvene veze i kontakti nisu čvrsti, često bez odgovarajućeg smještaja, bez posla i sredstava za život, od bivšeg se zatvorenika očekuje da se potpuno ravnopravno i relativno brzo uključi u dinamiku društvene zajednice. Nemogućnost da se suoči sa navedenim problemima te da održi pozitivne promjene nastale kao rezultat stručnog tretmana u probaciji / zatvoru, često ima za posljedicu povratak osobe kriminalnim aktivnostima.

Odgovorno društvo nastoji smanjiti rizike za nastanak ovakvih posljedica i to tako da stvori uvjete za kontinuiranu podršku otpuštenim osobama kako bi nadišli probleme sa kojima se često moraju suočiti nakon izlaska na slobodu. Upravo je stoga izuzetno važno podržati razvoj ovakvih platformi koje pružaju kvalitetnu pomoć nakon otpusta kroz kontinuiranu podršku i sinergijsko djelovanje svih relevantnih subjekata u zajednici kako bi se u što je većoj mogućoj mjeri smanjila vjerojatnost recidivizma. Pri tome je posebno važno osvijestiti statističke podatke većine europskih zemalja koji ukazuju da, ako se bivšim zatvorenicima upravo u prvim danima koje provode na slobodi ne organizira adekvatna pomoć i zaštita, znatno će se povećati stopa recidivizma i opasnost od povratka prijašnjem načinu života.“

Projekt moto#R se provodi od srpnja 2019. do srpnja 2021. godine. Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda, ugovoren je na pozivu za dodjelom bespovratnih sredstava “Jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za podršku učinkovitoj resocijalizaciji i reintegraciji počinitelja kaznenih djela u društvenu zajednicu“.