Nekategorizirano, Stajališta

Gotovo 45 % populacije u zatvorima čine recidivisti. Gdje smo zakazali?

Prema posljednjim javno dostupnim podacima (iz 2018. godine), čak je 44,94% recidivista u zatvorskom sustavu! Dodamo li još njih 16,19% ranije osuđivanih s uvjetnim kaznama, govorimo o 61,13% osoba koje su već prošle kroz sustav i njihov udio samo u troškovima zatvorskog sustava iznosi 309.557.307,00 kuna. Možemo li svojim idejama, naporima i ulaganjima u sekundarnu prevenciju te bolji sustav socijalne reintegracije zatvorenika utjecati na smanjenje štete, na značajne financijske i društvene uštede? Projekt TREBAM SUSTAV dokazao je u proteklih godinu i pol dana da se to uistinu može! – navodi se u priopćenju udruge STIJENA RESOC sa završne konferencije projekta TREBAM SUSTAV koji je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Projekt je osmišljen u partnerstvu udruge STIJENA RESOC i Socijalno-uslužne zadruge Martinov plašt, s ciljem reintegracije bivših zatvorenika kao funkcionirajućih osoba u društvo kroz sustav profesionalne i psihološke pomoći (zbrinuti, prihvatiti i uključiti korisnika) te predstavlja odgovor na stvarne potrebe većine osoba koje izlaze iz zatvorskog sustava.

Projekt uključuje stambenu zajednicu i tzv. job centar čija je svrha upoznati korisnike s različitim društveno-poduzetničkim aktivnostima radi uključivanja i pripreme korisnika za tržište rada. Uz pomoć stručnjaka i psihologa, u centru se provode praktični treninzi i radionice i testiraju znanja, vještine i sposobnosti korisnika za njihovo uključivanje na tržište rada. Također, nudi im se i pomoć pri samozapošljavanju ili zapošljavanju.

U okviru ovog projekta udruga je izdala Zatvorenički priručnik. Radi se prvoj takvoj knjizi u RH, koja se iz pera bivših zatvorenika, obraća svima onima koji odlaze na odsluživanje kazne i upoznaje ih s onime što ih tamo zapravo čeka, kako život iza rešetaka stvarno izgleda i kako to vrijeme najbolje iskoristiti za osobnu izgradnju. U priručniku se navode i aktivnosti organizacija civilnog društva koje rade i pružaju usluge unutar zatvorskog sustava te izvan njega, bilo osobama koje se nalaze u probaciji, koje su završile s izdržavanjem kazne zatvora ili članovima njihovih obitelji.

Tijekom 18 mjeseci trajanja projektom je obuhvaćeno 25 korisnika, a njih 11 su i korisnici stambene zajednice.

Populacija je to kojoj treba pomoć na više razina, što ne može biti posao jedne osobe ili jedne organizacije već sinergijski učinak svih uključenih faktora s vodećom ulogom organizacija civilnog društva. Ulaganjem u proaktivne politike i značajniju veću suradnju javne uprave i organizacija civilnog društva moguće je postići dobre rezultate koje u ovom slučaju nemaju samo financijski već i značajan društveni učinak.

„Usudim se reći da su velika većina njih žrtve okolnosti u kojima su odrastali gdje ih primarna obitelj ili mi kao društvo nismo uspjeli zaštititi. Zar ih radi toga trebamo dodatno kažnjavati umjesto da tretiramo njihove potrebe i damo sve od sebe da utječemo na trajne pozitivne promjene?, ističe voditelj projekta i predsjednik udruge STIJENA RESOC Zoran Jelić. „Riječ je o ljudima koji su (obilježeni) i svedeni na vijest u „Crnoj kronici“ i koji se, nakon izlaska na slobodu, izgube u sustavu, zaboravljeni su. Mnogi od njih nemaju se kome i gdje vratiti, nemaju gdje živjeti, niti imaju sredstava za novi početak. I tu je početak tog začaranog kruga – razočarenje i beznađe koje rezultira recidivom. Kroz programe udruge u proteklih je nekoliko godina prošao veći broj tih ljudi koji danas sudjeluju u radu udruge i ravnopravno funkcioniraju u zajednici. Državi smo uštedjeli više od 1.000.000,00 kn. Hoće li nas podržati da uštedimo još i više? “ – pita se Jelić na kraju ovoga projekta.

Govornici na konferenciji su bili: Zoran Jelić, voditelj projekta i predsjednik udruge; Veselko Musa, upravitelj Socijalno-uslužna zadruga Martinov Plašt – partnera na projektu; Eva Jurković, psiholog u sklopu Job centra pokrenutog kroz projekt; Zvonimir Penić, Načelnik sektora tretmana – Uprava za zatvorski sustav, Ministarstvo pravosuđa i uprave; Marinka Bakula Anđelić, zamjenica pročelnice Gradskog ureda za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom; Ivana Zanze, Udruga Roda – predstavnik Platforme za resocijalizaciju; Dražen Patarčić, jedan od autora knjige Zatvorenički priručnik.

…………………………………………………

Projektu Trebam sustav odobrena su bespovratna sredstva u iznosu od 1.157.428,81 kuna iz Europskog socijalnog fonda na pozivu Jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za podršku učinkovitoj resocijalizaciji i reintegraciji počinitelja kaznenih djela u društvenu zajednicu.