Hrvatska, Nekategorizirano

Udruga Stijena Resoc pokrenula internetsku stranicu kao pomoć svim bivšim zatvorenicima pri ponovnom uključivanju u društvo

Udruga Stijena Resoc pokrenula je internetsku stranicu trebamsustav.hr kojoj je cilj pomoći osobama koje izlaze iz kaznionica, zatvora ili se nalaze u programu probacije.

Pokretanje internetske stranice je dio aktivnosti istoimenog projekta Trebam sustav kojem su odobrena bespovratna sredstva na pozivu Jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za podršku učinkovitoj resocijalizaciji i reintegraciji počinitelja kaznenih djela u društvenu zajednicu.

Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Projekt Trebam sustav udruga provodi u partnerstvu sa socijalno uslužnom zadrugom Martinov plašt.

Internetska stranica samo je dio aktivnosti kojima se želi na kvalitetan i koristan svakom čovjeku nakon odlužene kazne zatvora ponuditi mogućnost da se na zdrav način uključi u društvo i zajednicu. Multidisciplinarnim pristupom skrbi za korisnika, izgradnjom i povezivanjem mreže javnih usluga te usluga koje pružaju organizacije civilnog društva udruga prpokušava napraviti kompaktan i uključiv sustav kako se ni jedan čovjek ne bi izgubio, bio zaboravljen ili ostavljen.

Stranica će za sve korisnike nuditi informacije vezane uz različite društveno-poduzetničke aktivnosti radi uključivanja i pripreme korisnika za tržište rada. Nadalje, pomoću različitih testova i praktičnih trening radionica udruga će upoznati interese korisnika te paralelno testirati njihova znanja, vještine i sposobnosti za radno uključivanje na tržište rada.

Udruga Resoc ovaj projekt provodi u partnerstvu sa socijalnom zadrugom Martinov plašt. S obzirom na bogato iskustvo zadruge u radu s različitim marginaliziranim skupinama, aktivnoj suradnji koji imaju sa Hrvatskim zavodom za zapošljavanje, Gradom Zagrebom i Ministarstvom rada (ZOSI) te infrastrukturi koju posjeduju za provedbu projekta, ojačat će kapacitete provedbe te pomoći korisnicima pri samozapošljavanju ili zapošljavanju na tržištu rada.
Internetska stranica trebamsustav.hr pratit će aktivnosti projekta ali biti i koristan izvor informacija za podršku učinkovitoj resocijalizaciji i reintegraciji počinitelja kaznenih djela.