Inicijative, Nekategorizirano

Udruga LET i Društvo za socijalnu podršku nude pomoć bivšim zatvorenicima u resocijalizaciji

Udruga za unapređenje kvalitete življenja LET u partnerstvu s Društvom za socijalnu podršku u proteklih šest mjeseci provodi projekt Novi početak, projekt koji je odobren na pozivu za dodjelu bespovratnih sredstava iz Europskog socijalnog fonda Jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za podršku učinkovitoj resocijalizaciji i reintegraciji počinitelja kaznenih djela u društvenu zajednicu.

Cilj projekta je stvaranje uvjeta za učinkovitiju resocijalizaciju i reintegraciju počinitelja kaznenih djela u društvenu zajednicu. Sve se to to planira postići umrežavanjem brojnih dionika, jačanjem kapaciteta udruga, umreživanjem udruga, povezivanjem sa dionicima iz raznih institucijama te predstavnicima županija i jedinica lokalne samouprave.

Projektom se žele stvoriti uvjete za što lakši povratak i uključivanje u društvo bivših osuđenika. Naime, zbog izvršavanja kazne zatvora dolazi do socijalne isključenosti osuđenika iz zajednice koja se ogleda prije svega u prestanku radnog odnosa, prekidom socijalnih kontakata pri čemu vrlo često dolazi do prestanka, do tada uspostavljenih emocionalnih veza, ističu u udruzi.

Poseban naglasak treba staviti na obiteljske odnose bivših osuđenika i članova njegove obitelji koji u tom razdoblju prolaze kroz izazovno i teško razdoblje. Kako bi povratak u društvo i obitelj bio što brži i jednostavniji potrebno je dodatno osnažiti svakog pojedinca koji je bio na izvršenju kazne zatvora tako da ga se informira o pravima koja može ostvariti u zajednici kao i savjetovanju o uspostavljanju skladnih i kvalitetnih obiteljskih odnosa.

Udruga LET i Društvo za socijalnu podršku nude pomoć kroz savjetovalište u okviru kojega bivši zatvorenici mogu dobiti informacije o svim obvezama koje treba učiniti po izlasku iz zatvora kao i mogućnostima ostvarivanja pojedinih prava kako bi se što brže reintegrirali u zajednicu.

Poseban naglasak stavljamo na razvijanje i jačanje socijalnih kompetencija, obiteljskih odnosa te razvoj i osnaživanje roditeljskih vještina – ističu u objavi.

Osobe koje su izašle iz kaznenih ustanova, u Društvu za socijalnu podršku mogu dobiti:

– savjetovanje i potrebne podatke o koracima koji se trebaju poduzeti po izlasku iz zatvora
– informacije o postojećim pravima unutar sustava socijalne skrbi i preduvjetima koji se moraju imati za njihovo ostvarivanje
– informiranje o socijalnim uslugama koje se pružaju u lokalnoj zajednici.

Udruga za unapređenje kvalitete življenja LET nudi savjetovanje o roditeljskim vještinama i provodi stručne radionice o njihovom unapređenju. Kroz savjetovanje će korisnici imati priliku otvoreno govoriti o svojim iskustvima i doživljajima, bez osuđivanja, kritiziranja i opominjanja te će moći ojačati svoje kompetencije, osvijestiti svoje postupke i poboljšati komunikaciju i kvalitetu odnosa s djecom i supružnikom.

Dodatne informacije o projektu nalaze se ovdje.

Projekt „Novi početak“ je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda i Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske u okviru poziva na dodjelu bespovratnih sredstava „Jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za podršku učinkovitoj resocijalizaciji i reintegraciji počinitelja“.