EHO, Nekategorizirano

Udruge nude pomoć bivšim zatvorenicima

Prosječno trajanje zatvorske kazne u Hrvatskoj je 13 godina i mnogi zatvorenici za to vrijeme izgube kontakt sa svojim obiteljima, djecom ili supružnicima. Upravo je podrška okoline nužna za njihovu uspješnu reintegraciju u društvo. Stoga Udruga LET, u partnerstvu s Društvom za socijalnu podršku, poziva bivše zatvorenike da se, ukoliko im je potrebna psihološka ili bilo kakva pomoć, navedenim udrugama slobodno obrate za savjetovanje. Za sve oblike savjetovanja korisnici se mogu obratiti na adrese udruga: let@udruga-let.hr ; podrska@drustvo-podrska.hr  – navodi se u priopćenju udruga.

„Vrlo često su bivši zatvorenici zbunjeni po izlasku iz zatvora. Osjećaju se usamljeno, a opet žele pobjeći od društva jer su u zatvoru uvijek dijelili zatvorsku sobu, svoje slobodno vrijeme i cijelo vrijeme bili pod nadzorom.”, ističe Iva Jovović, socijalna radnica i voditeljica projekta iz udruge LET.

Najčešća pitanja su vezana uz ostvarivanje prava iz sustava socijalne skrbi, koji je rok za prijavu na zdravstveno osiguranje i mnogo drugih, praktičnih pitanja koja u tom trenutku puno znače, nastavila je Jovović
„Pozivamo da nam se korisnici obrate i tu smo za njih.“, nadovezala se druga socijalna radnica Katarina Radat iz PODRŠKE.
„Do sada je preko 100 korisnika bilo uključeno u neki vid savjetovanja“, rekle su nam naše sugovornice.

O projektu:
Udruga za unapređenje kvalitete življenja LET i Društvo za socijalnu podršku od srpnja 2019. godine provode projekt Novi početak kojemu je cilj stvaranje uvjeta za učinkovitiju resocijalizaciju i reintegraciju počinitelja kaznenih djela u društvenu zajednicu. U sklopu projekta održan je niz radionica s naglaskom na resocijalizaciju ovisnika o alkoholu.
Projekt Novi početak je financiran i z Europskog socijalnog fonda i Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske u okviru Poziva na dodjelu bespovratnih sredstava ,,Jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za podršku učinkovitoj resocijalizaciji i reintegraciji počinitelja kaznenih djela u društvenu zajednicu’’.
Projekt je ukupne vrijednosti 1.197.216,87 kn, od čega Europska unija iz Europskog socijalnog fonda sufinancira bespovratna sredstva u iznosu od 1.017.634,34 kn.