EHO, Nekategorizirano

Udruga LET na radionici o pravima bivših zatvorenika: obraćaju nam se za pomoć i obitelji i zatvorenici

U organizaciji Udruge za unapređenje kvalitete življenja LET i Društva za socijalnu podršku održana je Radionica za jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva. To je dio projekta Novi početak kojemu je cilj stvaranje uvjeta za učinkovitiju resocijalizaciju i reintegraciju počinitelja kaznenih djela u društvenu zajednicu, priopćila je udruga LET.

Sudionici radionice su, između ostalog, podijelili i usvojili znanja o zatvorskom sustavu u RH, postupku otpuštanja iz zatvora te probacijskoj službi.

,,Projekt Novi početak je toliko uspješan da su Udrugu LET počeli zvati članovi obitelji trenutnih zatvorenika da dobiju informacije što i kako raditi po njihovom izlasku na slobodu. Dobili smo i lijepo pismo iz Kaznionice u Glini u kojem nas zatvorenik traži da mu dostavimo našu brošuru o pravima. Bio je spreman čak i platiti, ali trebamo napomenuti da su sve usluge iz ovog projekta besplatne za korisnike’’, rekla je Iva Jovović, izvršna direktorice Udruge LET.

Na dan 30. lipnja 2020. godine u hrvatskim zatvorima i kaznionicama bilo je 3 279 osoba lišenih slobode, dok ukupni zakonski smještajni kapacitet iznosi 3919 mjesta.

,,Kazna je gubitak slobode, a time i gubitak mogućnosti za pojedinca. Temeljna zadaća zatvorskog sustava je zaštita društva od počinitelja kaznenih djela. Svrha izvršavanja kazne zatvora je, uz čovječno postupanje i poštovanje dostojanstva zatvorenika, osposobiti ga za život na slobodi u skladu sa zakonom i društvenim pravilima’’, pojasnio je Zvonimir Penić, načelnik Sektora tretmana.

Pristup kojim bi se na bilo koji način dodatno ugrozilo ljudsko dostojanstvo, pogoršala kvaliteta života, ugrozila zaštita temeljnih ljudskih prava ili uskraćivalo pravo na zdravstvenu zaštitu naposljetku bi samo pogoršao patologiju ponašanja osoba lišenih slobode. To bi, nakon izlaska zatvorenika, za posljedicu imalo još veću štetu za zajednicu, istaknuto je na radionici.

Na radionici je bilo govora i o probaciji, uvjetovanoj i nadziranoj slobodi počinitelja kaznenog djela. Tijekom probacije državni službenici provode postupke usmjerene na resocijalizaciju osuđenika, smanjenje rizika od počinjenja novog kaznenog djela te zaštitu društvene zajednice.

Europsko udruženje za probaciju (CEP) proglasilo je Sektor za probaciju Ministarstva pravosuđa najboljom probacijskom službom u 2019. godini u kategoriji ,,Razvoj nacionalnih probacijskih službi’’. Ova prestižna nagrada potvrda je kvalitetnog rada probacijske službe koja je u relativno kratkom roku uspjela prijeći fazu od papira (Zakona o probaciji) do profesionalne organizacije koja je spremna odgovoriti na zahtjeve i potrebe počinitelja kaznenih djela, ali i društva u cjelini.

Sudionici radionice bili su: Iva Jovović (LET), Krunoslav Njerš (Društvo za socijalnu podršku), Zvonimir Penić (Uprava za zatvorski sustav i probaciju), Goran Brkić (Uprava za zatvorski sustav i probaciju), Kristina Majstorić (LET), Margareta Kovač (Društvo za socijalnu podršku)

Udruga za unapređenje kvalitete življenja LET u partnerstvu s Društvom za socijalnu podršku provodi projekt Novi početak koji je sufinanciran iz Europskog socijalnog fonda i Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske u okviru Poziva na dodjelu bespovratnih sredstava ,,Jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za podršku učinkovitoj resocijalizaciji i reintegraciji počinitelja kaznenih djela u društvenu zajednicu’’.
Projekt je ukupne vrijednosti 1.197.216,87 kn, od čega Europska unija iz Europskog socijalnog fonda sufinancira bespovratna sredstva u iznosu od 1.017.634,34 kn.