EHO, Nekategorizirano

Projekt KREŠIMIR: Veliki interes udruga za edukaciju o izradi projekata za EU pozive

safe_image.phpU sklopu provedbe projekta KREativna ŠIbenska Mreža Integriranog kulturnog Razvoja – KREŠIMIR prošli tjedan održana je dvodnevna radionica na temu ‘Izrada projektnih prijedloga za organizacije civilnog društva’, prenosi Šibenski portal.

Drugu od ukupno šest planiranih radionica vodili su predstavnici Udruge mladih ‘Mladi u EU’ u Gradskoj knjižnici Juraj Šižgorić.

Oko pedeset sudionika radionice informiralo se o mogućnostima financiranja organizacija civilnog društva iz nacionalnih i europskih fondova.

Radionicu čija je organizacija sufinancirana u okviru Operativnog programa ‘Učinkoviti ljudski potencijali 2014. -2020.’ iz Europskog socijalnog fonda, pratili su osim članova postojećih udruga i organizacija civilnog društva i brojni zainteresirani za temu, što je pokazatelj uspješnog smjera provedbe aktivnosti projekta KREŠIMIR.

Krešimir-A2-3Posebnu pozornost predavači su posvetili temama natječaja za organizacije civilnog društva u okviru Europskog socijalnog fonda (ESF) te upoznavanju sudionika radionice s metodama izrade nacrta projekta za financiranje.

Sudionici su imali priliku teoriju primijeniti kroz grupni rad na razradi projektnih ideja i aktivnosti, formuliranje ciljeva i projektnih rezultata. Naglašena je važnost planiranja održivosti projekta nakon isteka financiranja, kao i opasnost od nepravilnosti u provebi javnih nabava u sklopu u sklopu provedbe projekata. A samom kraju radionice povela se konstruktivna rasprava o ključnim izazovima s kojima se nositelji projekta mogu naći tokom provedbe.

– Radionicom smo nastojali sudionicima približiti način na koji funkcioniraju organizacije civilnog društva te pojasniti kako uspješno aplicirati projekt na nacionalne, odnosno europske fondove. Organizacije civilnog društva daju priliku za sudjelovanje u društvu i demokratsko uključivanje na lokalnim razinama, odnosno za aktivno građanstvo. Promicanjem partnerstva između države i privatnog sektora u aktivnostima od općeg interesa, spomenute organizacije doprinose izgradnji socijalne države i jednakih mogućnosti za sve, u čemu se očituje njihov rastući značaj – istaknuo je Vinko Livaković, iz Udruge mladih Mladi u EU.

– Iznimno smo zadovoljni odazivom na dosadašnje dvije radionice. Nastavljamo 11. i 12. veljače kada će Grad Šibenik održati radionicu na kojoj će biti riječi o Javnom natječaju za financiranje programa/projekata javnih potreba Grada Šibenika za 2019. Godinu., namijenjenih, među ostalim, zadovoljavanju potreba u područjima kulture na kojeg se udruge redovito prijavljuju. Također, bit će riječi i o novim lokalnim fondovima, a sredinom ožujka slijedi radionica o sudioničkom upravljanju. Polaznici radionica, dosadašnjih i najavljenih, sudjelovati će u razradi smjernica za izradu Akcijskog plana za razvoj sudioničkog upravljanja u kulturi Grada Šibenika, strateškog dokumenta koji će poslužiti kao okosnica budućeg razvoja sudioničkog upravljanja u Šibeniku“– najavila je Đurđa Vrljević Šarić iz JU Tvrđava kulture Šibenik.

Krešimir-A2-2Podsjetimo, projekt KREativna Šibenska Mreža Integriranog kulturnog Razvoja – KREŠIMIR započeo je 29. listopada 2018. godine i predviđeno trajanje projekta je 12 mjeseci. Ukupna vrijednost projekta je 737.252,18 kuna, od čega je EU sufinanciranje u iznosu od 626.664,35 kuna.

Glavni cilj projekta je jačanje suradnje, umrežavanja javnog i civilnog kulturnog sektora te razvoj ljudskih kapaciteta lokalnih dionika u kulturi za sudioničko upravljanje. Kroz projekt povećati će se pristup građana kulturno-umjetničkim sadržajima te doprinijeti umrežavanju i suradnji kulturnih djelatnika i entuzijasta, kako u tako i van Šibenika.

U projektu sudjeluju JU Tvrđava kulture Šibenik, u partnerstvu s Gradom Šibenikom te udrugama Šibenska udruga mladih – Š.U.M., Mladi u EU i Feniks.